Sommarbrev från Psynk Mora

13 juni 2016

midsommarkrans

För att få lite perspektiv och kanske komma ner i varv då en är ledig är det ibland bra att fundera på lite av varje om vad vi gjort, vad som hänt, var vi står och var vi är på väg.  

 

Om närvaro och frånvaro i skolan

Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att något inte står rätt till och det är viktigt att vara uppmärksam och reagera snabbt om en elev är borta mycket. Inom kort är en handlingsplan och ett kartläggnings-material klart. Avgörande för att förhindra att barn/elever stannar hemma från skolan är tidig upptäckt och att förbättra och utveckla rutiner. Handlingsplanen påverkar och synkroniseras med rutinen för att främja skolnärvaro.

Samverkansteam i Mora

Sedan snart ett år finns ett samverkansteam. Syftet är att samverka bättre kring komplexa ärenden där fler aktörer är eller behöver bli inblandade. Arbetet rullar på; ärenden kommer in och lyfts till det brett sammansatta och tvärprofessionella teamet, varav de flesta resulterar i ett nätverksmöte och en SIP, Samordnad Individuell Plan. Höstens möten är inplanerade och samordnare finns. Drömmen, utmaningen är att instifta en gemensam tidpunkt, en överenskommen tid för alla Psynk-verksamheter, så att ett nätverksmöte kan genomföras direkt efter samverkansteam. Då tar vi ett viktigt steg mot målet; att ”all hjälp som samhället kan erbjuda från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid.”

Föräldrastöd

För att föräldrar ska kunna axla den roll som förväntas av dem har samhället skyldighet att ge dem olika former av stöd (Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla, SOU 2008:131, Socialdepartementet). Vi vill skapa ett sammanhållet generellt och tillgängligt föräldrastöd i Mora kommun och tar nu fram en handlingsplan. Grundläggande utgångspunkter är att alla föräldrar vill sina barn väl och har förmåga att vara goda föräldrar.

Familjens hus/Familjecentral

Ännu står inget hus klart, men klart är att man på allvar undersöker ett alternativ. Arbetsgruppen håller visionen levande, samverkar, gör studiebesök och fortbildar sig.

Gemensam kompetensutveckling

För att kunna möta behovet av insatser – förebyggande, tidiga och specialiserade – med kvalitet, kostnadseffektivitet och likvärdighet krävs bättre förutsättningar för att utveckla, sprida och implementera befintlig och ny kunskap om verksamma insatser vid psykisk ohälsa. För att nå våra mål upprättar vi en plan för systematiskt lärande.

 

Vi kommer efter en välförtjänt sommarledighet så småningom att gå in i och påbörja ”andra halvlek 2016”. Det finns en hel del att se fram emot, som t.ex. den 4 oktober, då vi genomför en dag med gemensam kompetensutveckling. Temat för dagen är Barn från andra länder – flykt, asylprocess och integration. Detta blir ett utmärkt tillfälle att sprida och implementera befintlig och ny kunskap och att träffa och samtala med varandra.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 juni 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 34

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213