Utan el och vatten – hur klarar du dig?

8 maj 2017
Krisberedskapsveckan
Om det inträffar en kris, visste du att du måste klara dig själv utan el och vatten i 72 timmar? Foto: Thomas Henriksson, MSB

Den 8–14 maj genomförs krisberedskapsveckan över hela landet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som vill öka folks krismedvetande. Också i Mora blir det aktiviteter.

De senaste åren har vi alltmer insett vilka störningar vi kan drabbas av och hur känsligt vårt högteknologiska samhälle är. Strömavbrott, översvämningar, oväder och störningar mot IT-system har visat hur lätt viktiga samhällsfunktioner kan störas eller slås ut. Vi ser en allt osäkrare politisk omvärld och risken för exempelvis IT-attacker och påverkanskampanjer från andra länder har ökat.

Svenskarna dåligt förberedda

Men vad gör vi när viktiga samhällsfunktioner inte längre fungerar som vi är vana vid? Det kommer krisberedskapsveckan att behandla. En undersökning från MSB visar att 40 procent av svenskarna saknar kunskap om hur de kan förbereda sig
för en samhällskris. Och bara 11 procent känner att de har gjort tillräckliga förberedelser för en kris.

– Det kanske finns en övertro att samhället ska ordna allt och att det mesta ska fungera normalt även vid en svår krissituation. Men även om myndigheterna har en beredskap och gör vad de kan har också medborgaren ett ansvar, säger Ola Abrahamsson, säkerhetssamordnare på Mora kommun.

– Det kan bli stora störningar av kommunikationer, matleveranser, energiförsörjning och annat. Samhället kommer att prioritera svaga grupper som barn, äldre och funktionsnedsatta vid en kris och då måste den enskilde vara förberedd, säger Abrahamsson.

Du ska klara 72 timmars samhällskris

Alla som kan ska själva klara försörjningen av mat, vatten, värme och information i minst tre dygn – minst 72 timmar - vid en samhällskris. Exempel på saker som är bra att ha hemma:

 • ficklampa med extra batterier
 • radio som drivs av batterier
 • extra batteripack (powerbank)
 • mat som klarar förvaring i rumstemperatur
 • campingkök och bränsle

Här hittar du fler tips för din hemberedskap >>

Veckans aktiviteter i Mora

Lottakåren rycker ut för att berätta om hur vanliga medborgare kan förbereda sig för en kommande kris. Kom förbi och få en checklista på vad som är bra att ha hemma! Här står lottorna:

Fredag 12 maj, klockan 15-17, Ica Maxi i Mora.

Lördag 13 maj, klockan 11-13, Kyrkogatan i Mora.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Ola Abrahamsson Säkerhetssamordnare
  Kommunledningskontoret
  792 80 MORA
  Tel: 0250-261 66
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42
 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213