Vad tycker de äldre i Mora kommun?

9 november 2015

I oktober 2015 presenterades resultaten från årets brukarundersökning inom äldreomsorgen,  "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Vid förra årets mätning låg en av våra största styrkor gällande bemötandet både inom hemtjänst och särskilt boende, och det är självfallet glädjande att konstatera att även årets undersökning ger ett gott betyg åt våra medarbetare.

Inom hemtjänsten svarar 99 % (jämfört med 97 % 2014) att de alltid/oftast bemöts på ett bra sätt från personalen. Motsvarande siffra för särskilt boende är 95 % (95 % 2014).

89 % uppger att de är nöjda med att bo hemma med hjälp och stöd av hemtjänsten. Motsvarande siffra för särskilt boende är 77 % (81 % 2014).

I analysarbetet av resultatet kommer de mindre positiva resultaten att ge oss en fingervisning på vad vi behöver utveckla och förbättra.

Vi kan bland annat se en tillbakagång gällande nöjdheten i stort inom särskilt boende. Andra mönster som ses i resultatet är att aktiviteter och möjligheten att påverka utförandet av hjälpen inom särskilt boende har försämrats.

Ett område inom kommunens hemtjänst där resultaten utvecklats i positiv riktning är de äldres skattning av utförandet av hjälpen i hemmet. Vi har blivit bättre på att meddela om förändringar, att lyssna till omsorgstagarnas önskemål och behov samt att ge omsorgstagarna förutsättningar att påverka vilken tid de vill ha sin hjälp.

 

Nu kommer förvaltningen analysera resultatet djupare, och fastställa förbättringsområden som ska ligga till grund för kommande satsningar inom verksamheten.

För att läsa mer om resultaten, gå till sidan Resultat och jämförelser.

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Yahoo! Bookmarks

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 november 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Åsa Lundin Enhetschef Administrativa enheten
    Socialförvaltningen
    Mora kommun
    Tel: 0250-26 501

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213