Blanketter

Här under hittar du alla de aktuella blanketter som god man/förvaltare behöver.

En förklaring till varje blankett hittar du under respektive blankett.

 

Alla blanketter är i PDF-format och en del även summerbara. 

 

Har du senaste Adobe Reader som behövs för att blanketterna ska fungera som de ska? Om inte kan du ladda ner det från Adobes hemsida. 

 

Blanketter för ansökan om god man/förvaltare

Ansökan från anhörig

Ansökningsblankett för dig som är nära anhörig till en person med behov av god man/förvaltare.

 

Anmälan till överförmyndaren

För dig som vill anmäla att en person är i behov av god man eller förvaltare. Anmälare kan t.ex. vara enhetschef, biståndshandläggare, sjukvårdspersonal och kurator.

Egen ansökan

Ansökningsblankett för dig som själv ansöker om god man eller förvaltare. 

Ansökan om entledigande av ställföreträdare 

En blankett för ställföreträdare som vill bli entledigad från sitt uppdrag.

 

Ansökningsblanketter för överförmyndarens tillstånd m.m.

Ansökan om uttag från spärrat konto

En blankett som du använder för att ansökan om att ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto som tillhör din huvudman. 

Ansökan om uttag från spärrat konto, Underåriga

En blankett för dig som förmyndare behöverför att ansöka om att ta ut pengar från en omyndigs konto med överförmyndarspärr.

 

Blankettsystem för årsräkning/sluträkning och löpande bokföring

Årsredovisning löpande  med specifikationer/för löpande

En blankett där man fyller i sista sidan "specifikation av utgifter" och där summorna hoppar upp i rätt ruta i redovisningen och automatiskt summerar. Övriga rutor fylls i och summeras automatiskt ihop med övriga till slutsummeringen. 

 

Års-slutredovisning     utan specifikationer 

En blankett där du redovisar huvudmannens ekonomi under det gångna året alternativt för tiden fram till uppdragets upphörande. Du som har förvalta egendom i ditt uppdrag som ställföreträdare ska lämna in en årsredovisning före den 1 mars varje år. Slutredovisning ska vara inlämnad inom en månad efter uppdragets upphörande. 

 

Redovisningsblankett   EJ ifyllningsbar.

Denna kan användas för utskrift att fylla i med vanlig penna.

 

Specifikation av utgifter

En hjälpblankett som du använder för den löpande redovisningen. Blanketten förenklar ditt arbete med årsredovisningen.

Resesäkning

Här specificerar du dina resor för uppdraget och bifogar års- eller slutredovisningen.

 

OMPRÖVNING AV FÖRVALTARSKAP (Skrivs ut och skickas från ÖFM kontoret)

Här motiverar du förvaltarskapets kvarstående eller inte kvarstående. Bifogas årsredovisningen. 

 

Förteckning i PDF, ifyllningsbar

Förteckning i Word, ej ifyllningsbar

Här redovisar du huvudmannens tillgångar och skulder per den dag som du blev förordnad. Förteckningen ska vara inlämnad inom två månader efter du blivit god man eller förvaltare.

Kassabok

En hjälpblankett som du använder för den löpande redovisningen. Blanketten förenklar ditt arbete med årsredovisningen.

Redogörelse Word

Redogörelse.pdf

Blankett för att redogöra för uppdraget  och skickas in tillsammans med års- eller slutredovisning.

 

 

 

Redovisningsblanketter för god man till ensamkommande barn

 

OBS! Redogörelsen måste vara överförmyndarkontoret tillhanda senast den 5:e varje kvartal för att ska vara säker på att få ersättning utbetalt samma månad och ska fyllas i ett kvartal i taget.

 

Redogörelse EKB ny  ifyllningsbar och summerbar

Redogörelse EKB ny i Word att skriva ut och fylla i med penna

 

Blanketten fylls i för ett kvartal och skickas därefter in.

Följande kvartal gäller:

Mars - maj

juni - augusti

september - november

december - februari

 

____________________________________________________________

 

 

 

Intresseanmälan för dig som vill bli god man eller förvaltare

INTRESSEANMÄLAN.pdf

INTRESSEANMÄLAN i wordformat

En anmälan som du skickar in till överförmyndaren när du är intresserad att ta uppdrag som god man eller förvaltare.

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213