Föräldrabalken

Föräldrabalken

Överförmyndarverksamheten styrs av föräldrabalkens bestämmelser. Överförmyndarkontorets tillsynsroll regleras i kapitel 16. I kapitel 12 finns allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Kapitel 13 innehåller regler för föräldrars förmyndarförvaltning och motsvarande regler för förordnade förmyndare, gode män och förvaltare framgår av kapitel 14.

 

Svearikets lag 1

 

 

Överförmyndarverksamheten berörs också av flera lagar, bland annat förvaltningslagen, sekretesslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 15 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213