Överförmyndaren

 Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna finns valda överförmyndare. Överförmyndarkontorets handläggare har huvuduppgiften att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Följande personer är överförmyndare i respektive kommuner:

Mora - Ola Blumenberg, Orsa - Renate Tegethoff Jobs, Älvdalen -Kerstin Knuts, Rättvik - Nicke Welin-Berger, Leksand - Barbro Stamnäs, Vansbro - Elisabeth Säljgård.

 

Överförmyndarkontoret - en tillsynsmyndighet

Överförmyndarkontoret är ett uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

 

Information och blanketter

Här finns information om att få, bli eller att vara god man/förvaltare och förmyndare. Du kan även ladda ner blanketter för ansökan/anmälan om behov av god man eller förvaltare samt blanketter för ansökan om överförmyndarens samtycke m.m. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Överförmyndarkontoret.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 15 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213