Att bli god man/förvaltare

Eftersom antalet godmanskap och förvaltarskap ökar och då överförmyndarkontoret vill begränsa antalet uppdrag per person finns idag ett stort behov av att rekrytera nya, lämpliga gode män och förvaltare. Enligt föräldrabalken skall till god man eller förvaltare utses en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna". Överförmyndarkontoret gör alltid en sökning i Kronofogdemyndighetens register över betalningsanmärkningar samt polisens belastningsregister.

 

Registerkontroller och lämplighetsintyg

I prövningen av en god mans eller förvaltares lämplighet ingår en kontroll av den tänkte gode mannen eller förvaltaren i polisens belastningsregister, kronofogdemyndighetens och socialtjänstens register. Överförmyndarkontorets policy är att inga anmärkningar eller förekomster tillåts.

 

Lämna intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du en intresseanmälan. Intresseanmälan finns att hämta under blanketter.

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 15 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213