Gode mannens uppdrag

En god man/förvaltares huvudsakliga uppgift är att vara ställföreträdare för huvudmannen. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn han/hon behöver och verka för huvudmannens bästa och se till att han/hon inte missgynnas i olika sammanhang.

Det är domstolens förordnande som reglerar gode mannens/förvaltarens uppgifter. Förordnandet brukar som regel innehålla tre uppgifter:

 

Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens intressen i olika situationer.

Läs mer under Bevaka rätt

 

Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi, både vardagsekonomin och tillgångar i form av värdepapper. Det handlar dels om vardagsekonomin dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrätt.

Lär mer under Förvalta egendom

 

Sörja för person

Uppgiften varierar från fall till fall men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

Läs mer under Sörja för person

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 10 april 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213