Bevaka rätt

Bevaka rätt - vad innebär det?

Uppgiften som god man/förvaltare att bevaka rätt innebär att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Det kan exempelvis röra sig om att företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om huvudmannen ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till, i enlighet med gällande lagar och regler.

 

 Bevaka huvudmannens rätt.

 

Exempel på uppgifter:

  • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
  • företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vidkontakter med fordringsägare, vid upprättande av avbetalningsplan, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd samt vid överklagande av beslut
  • ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • ansöka om bostadsbidrag
  • inhämta överförmyndarkontorets tillstånd att sälja en bostad.

 

Bevaka rätt i dödsbo

Om huvudmannen blir arvtagare i ett dödsbo ska gode mannen/förvaltaren företräda honom/henne på olika sätt. Det handlar bland annat om medverkan vid bouppteckning, om godkännande av bouppteckning och arvskifteshandling och att få överförmyndarkontorets godkännande av arvsfördelningen.

 

Fastighet, tomt- och bostadsrätt

Förändringar som berör huvudmannens bostad ska alltid bevakas av gode mannen/förvaltaren och godkännas av överförmyndarkontoret. Det kan handla om att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt ska säljas, att en ny bostad ska köpas, att bostadsrätten eller fastigheten ska pantsättas/intecknas för ett lån etcetera. Om ett hyresavtal gällande bostadslägenhet ska tecknas eller sägas upp behöver dock inte överförmyndarkontorets godkännande inhämtas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213