Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi. Det handlar dels om vardagsekonomin dels om förvalt-ningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrätt.

Förvalta egendom.

 Exempel på uppgifter:

  • ta hand om huvudmannens pension och bidrag
  • betala räkningar
  • lämna fickpengar
  • förvalta huvudmannens tillgångar
  • deklarera
  • sanera eventuella skulder
  • inhämta överförmyndarkontorets tillstånd vid omplacering av tillgångar med mera

 

Redovisning

Som god man/förvaltare är man enligt lag redovisningsskyldig när det gäller förvaltning av egendom. Läs mer om redovisning.

 

 

 

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213