När uppdraget upphör

Uppdraget som god man/förvaltare upphör när huvudmannen avlider eller om tingsrätten har upphävt godmanskapet/förvaltarskapet.  

Vid dödsfall

Gode mannen/förvaltaren ska inom en månad efter dödsfallet lämna in en sluträkning till överförmyndarkontoret. Sluträkningen, ska omfatta den aktuella perioden fram till dödsdagen. Om den gode mannen/förvaltaren måste betala räkningar eller göra uttag från den avlidnes konto måste det finnas en fullmakt från dödsbodelägarna.

När sluträkningen har granskats och godkänts skickar överförmyndarkontoret samtliga redovisningshandlingar till en av dödsbodelägarna. Om granskning av handlingarna ger anledning till kritik kan dödsboet inom tre år väcka talan mot gode mannen/förvaltaren. Därefter gör domstolen en bedömning om en god man/förvaltare har varit oaktsam eller försumlig i något ärende. Sådana ärenden är dock väldigt sällsynta.

 

Om huvudmannen saknar anhöriga

Om huvudmannen saknar anhöriga och/eller arvingar ska socialtjänsten i huvudmannens kommun ta hand om dödsboet, ordna begravning och bouppteckning. Kontakta dem så snart som möjligt efter det att dödsfallet inträffat.

 

Om godmanskapet/förvaltarskapet upphävs

Inom en månad efter att tingsrätten beslutat upphäva uppdraget ska den gode mannen/förvaltaren lämna in en sluträkning till överförmyndarkontoret. Sluträkning, som görs på en särskild årsräkningsblankett, ska omfatta perioden fram till dagen då uppdraget upphävdes.

Samtliga redovisningshandlingar skickas till huvudmannen efter att överförmyndarkontoret har granskat dem. Skulle det finnas kritik mot handlingarna kan huvudmannen inom tre år väcka talan mot den gode mannen/förvaltaren.

 

Sluträkning finns att skriva ut under blanketter.

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 september 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213