Frivilligt arbete och organisationer

Mora kommuns frivilligverksamhet

Aktivitetsamordnarna i Mora kommun leder en frivilligverksamhet.

  • Verksamheten är organiserad av personal anställd i Mora kommun. 
  • Verksamheten är ej föreningsorganiserad samt politiskt obunden. 
  • Som frivillig är du försäkrad genom Folksams olycksfallsförsäkring under ditt uppdrag.
  • Som enskilt frivillig bär du kommunens ID-bricka under ditt uppdrag. 
  • Ett frivilligt uppdrag är alltid frivilligt och kan avslutas när du önskar.
  • Som frivillig utför du aldrig det arbete som kommunens personal är anställd för.

Du kan komma med som enskild frivillig eller frivillig tillsammans med din egen förening.

Enskilt frivillig

Som enskild frivillig kan du t.ex. hjälpa till med besöksverksamhet i hemmet. Vilket kan innebära att du går och hälsar på någon som känner sig ensam, tar en promenad, följer till affären el. liknande.
Du kan besöka något av våra trygghetsboenden för att t.ex. läsa tidningen, handarbeta, samtala, ta en promenad eller hjälpa till vid bingoverksamhet m.m.

Frivillig genom förening

Är ni en grupp i er förening som känner att ni vill göra en meningsfull insats för någon annan. På något av våra trygghetsboenden kan ni t.ex. ansvara för en återkommande kaffestund, läsestund eller handarbetsstund. Ni tar ansvar för att turas om och bemanna en återkommande aktivitet, som finns med på resp. trygghetsboendes veckoschema. Ni kan som grupp komma för att underhålla med sång, musik, teater…

Vi är öppna för nya idéer till allt som kan sätt guldkant på dagen för de äldre i Mora! Det är bara fantasin som sätter gränser!

Fri träningslokal för sång, musik, dans, teater...

Mora kommun erbjuder fri hyra till samlingssalarna på våra trygghetsboenden. Enda motprestationen som behövs är att dörrarna är öppna så att de boende kan ha möjlighet att komma in och lyssna. Samt att utbudet passar stället.

Positiva hälsoeffekter av frivilligarbete

En undersökning har skett bland 4500 frivillig i USA, där resultatet visade sig vara som följer;

  • 89% har en förbättrad känsla av välmående genom sitt frivilligarbete
  • 73% anser att frivilligarbetet sänker deras stressnivå
  • 29% som lever med kronisk sjukdom, anser att deras frivilliga arbete har hjälpt dem att hantera sin sjukdom.

Vi hälsar just Dig välkommen att komma med som frivillig!

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 januari 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213