Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

De flesta barn och unga mår bra, men för de som inte gör det är det viktigt att få rätt hjälp i rätt tid.

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Behöver du akut hjälp?

Här finns uppgifter om telefonnummer du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa.

Hit vänder jag mig när det är akut.  

 

Verksamheter för hjälp och stöd.

Här finns information om olika verksamheter som kan ge dig hjälp och stöd när du mår dåligt.

Information om verksamheter för hjälp och stöd. 

 

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Här hittar du information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom, vilka verksamheter som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer utifrån olika typer av problem och hur du kan komma i kontakt med de verksamheterna.

1177 - Psykisk ohälsa   

Adhd

Alkohol och droger

Anorexi/Bulimi

Aspergers syndrom

Autism

Bipolär sjukdom

Blyghet och social fobi

Brister i föräldraskapet

Depression

Dyslexi

Dödsfall

Ekonomiska problem

Fobier

Funktionsnedsättning

Ilska och utbrott

Kriminalitet

Kränkande behandling/Mobbing

Koncentrationssvårigheter

Kris i livet

Ledsen och nedstämd

Oro 

Problem i skolan

Problem i familjen

Psykos

Riskbruk och missbruk

Sexuella övergrepp

Självmordstankar

Självskadebeteende

Självkänsla

Skilsmässa

Stress

Schizofreni

Skolfrånvaro

Sömnstörning 

Tourettes syndrom

Tvångssyndrom

Våga berätta 

Våld och övergrepp

Ångest

Ätstörningar

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 februari 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213