Verksamheter för hjälp och stöd till barn och ungdomar med psykisk ohälsa

ledsen flicka sitter lutad mot vägg

För dig som bor i Mora kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt.

Stöd till barn och unga

 

Personligt ombud

Ett personligt ombud är hjälp/stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning om hen vill det.

Om vardagen inte fungerar och myndighetskontakter känns besvärliga, kan Personligt ombud hjälpa/stödja dig med:

  • Informera om olika möjligheter till stöd som finns.
  • Stödja dig i dina kontakter med myndigheter.
  • Följa dig på möten och hjälpa dig med att ringa.
  • Hjälpa till att samordna dina kontakter med myndigheter.

Stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadsplikt och vi skriver inte journaler.

Kontaktinformation Personligt ombud 

 

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som stöttar någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vi erbjuder anhörigträffar för social samvaro, information eller föreläsningar, anhöriggrupper, stödsamtal, hembesök m.m.

Kontaktinformation Anhörigstödet i Mora  

 

Elevhälsan

Elever i grund- och gymnasieskola

Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar med varandra och med skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd i skolan.

Kontakt Elevhälsan

 

Ungdomsmottagningen  

Behöver Du någon att prata med? Oroar Du Dig för någonting? Eller vet Du inte vart Du skall vända Dig? Med oss kan Du prata om det mesta.

På Mora Ungdomsmottagning MUM arbetar barnmorska, undersköterska, kurator, gynekolog och allmänläkare, som ALLA har tystnadsplikt. Alla besök är gratis!

Kontakt Ungdomsmottagningen

 

LSS

En del barn och ungdomar med psykisk ohälsa  som har en diagnostiserad funktionsnedsättning kan omfattas av LSS personkrets och där med ha rätt till insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kontakt LSS-handläggare 

 

UMO - ungdomsmottagning på nätet

13-25 år

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du får svar och stöd när du känner att du inte mår bra.

UMO 

 

Barnavårdscentralen - BVC

0-6 år
Barnhälsovården – BVC – är till för alla barn 0-6 år, där målet är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.
Barnhälsovården erbjuder bedömning av barnets utveckling, amningsrådgivning, vaccinationer, hälsosamtal samt råd och stöd i ett aktivt föräldraskap.
Barnhälsovård är gratis.

Kontaktinformation Barnavårdcentralen 

 

Barn- och ungdomspsykiatrin BUP

0-18 år

Barn och ungdomspsykiatrin - BUP tar  emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. BUP utreder, behandlar och ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.

Kontaktinformation BUP 

 

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning om var du i första hand bör vända dig.

Kontaktinformation 1177  

 

BRIS - Barnens rätt i samhället

0-18 år

BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.

Kontakt BRIS   

 

BRIS - Barnens rätt i samhället

Vuxentelefon

Vill du prata med någon på BRIS om frågor eller oro som rör barn? Då är du välkommen att ringa BRIS Vuxentelefon – om barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd och information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym om du vill.  

Kontakt/hemsida Vuxentelefon

 

Jourhavande kompis

Jourhavande Kompis vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst. Jourhavande Kompis finns till för dig.

Kontakt/hemsida Jourhavande kompis 

 

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet som bildades 1993 . Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Kontakt/hemsida 

 

Barnombudsmannen - för dig under 18 år

Kontakt/hemsida  

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213