Övrigt stöd

Vad kan polisen hjälpa till med?

Genom att göra en polisanmälan har man möjlighet att stoppa det våld eller de övergrepp man utsätts för.

Du ringer på telefon 114 14.
I akuta situationer, ring 112.
Du kan också gå till närmaste polisstation för att göra en anmälan.
Besöksadress: Millåkersgatan 6-8, 792 31 Mora
Öppettider: Mora polisstation

Om du vill göra en polisanmälan behöver du inte gå till polisstationen om du tycker att det är obehagligt. Polisen kan komma hem till dig eller också kan möte ske på 
tex socialkontoret eller annan plats som är lämplig.
Du kan också via socialtjänsten eller sjukhuset få kontakt med polisen.

Kvinnojouren

Kvinnojourerna erbjuder tid att lyssna, medmänsklighet, information om samhällets tjänster, rådgivning och annat stöd.
Moras kvinnojour kan hjälpa till med skyddat boende.
Vi som finns på Kvinnojouren

  • vet vad fysiskt och psykiskt våld är
  • vet vad sexuella trakasserier är
  • kan lyssna på Dig om Du vill prata
  • kan ge råd
  • har tystnadsplikt
  • kan nås via Polisen vid behov

Telefonnumret är: 0250-175 00

Kvinnofridslinjen

Telefonnumret är: 020-505050 

Kvinnofridslinjen

Mora vårdcentral

Till oss kan Du vända Dig om Du behöver någon att tala med.
Vi kan leda Dig till rätt instans där Du kan få hjälp.
Telefonnumret är: 0250-49 37 02 (08.00-16.00)

  • Våga berätta om Du är utsatt för hot och våld
  • Vi ställer upp och hjälper Dig
  • Vi har tystnadsplikt

Landstinget Dalarnas växel är: 0250-49 30 00 (dygnet runt)

Psykiatriska öppenvården

Hit kan Du vända Dig för krisbearbetning och stödjande samtal med psykiatrisk personal, psykolog och kurator.
Telefonnumret är: 0250-49 38 80
Du når oss säkrast måndag-fredag kl 07.00-15.00.

Psykiatrins akutmottagning

Hit kan Du vända Dig om Du behöver stöd och krisbearbetning i det
akuta skedet.
Telefonnumret är: 0225-49 44 00 (dygnet runt)

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 juni 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213