Övrigt stöd

Vad kan polisen hjälpa till med?

Till polisens uppgifter hör bl a att lämna allmänheten skydd,
upplysningar och annan hjälp.
Vi kan hjälpa till med bl a tolk och kontakter med andra
myndighetspersoner.
Om du önskar erhålla kontakt med polisen behöver du inte
nödvändigtvis gå till polisstationen om du tycker att detta är
obehagligt. Polisen kan komma hem till dig eller också kan möte ske på t ex socialkontoret eller annan plats som du anser lämplig.
Du kan också via socialnämnden eller sjukhuset få kontakt med polisen.
Adress: Millåkersgatan 6-8
792 31 Mora
Telefon: 0250-114 14 eller 112

Kvinnojouren

Kvinnojourerna erbjuder tid att lyssna, medmänsklighet, information om samhällets tjänster, rådgivning och annat stöd.
Moras kvinnojour kan hjälpa till med skyddat boende.
Vi som finns på Kvinnojouren

  • vet vad fysiskt och psykiskt våld är
  • vet vad sexuella trakasserier är
  • kan lyssna på Dig om Du vill prata
  • kan ge råd
  • har tystnadsplikt
  • kan nås via Polisen vid behov

Telefonnumret är: 0250-175 00

Kvinnofridslinjen

Telefonnumret är: 020-505050 

Mora vårdcentral

Till oss kan Du vända Dig om Du behöver någon att tala med.
Vi kan leda Dig till rätt instans där Du kan få hjälp.
Telefonnumret är: 0250-49 37 01 (08.00-17.00)
Akutmottagning, Mora lasarett

  • Våga berätta om Du är utsatt för hot och våld
  • Vi ställer upp och hjälper Dig
  • Vi har tystnadsplikt

Telefonnumret är: 0250-49 30 00 (dygnet runt)

Psykiatriska öppenvården

Hit kan Du vända Dig för krisbearbetning och stödjande samtal med psykiatrisk personal, psykolog och kurator.
Telefonnumret är: 0250-49 38 80
Du når oss säkrast måndag-fredag kl 08.30-12.00 och 15.00-16.00

Psykiatrins jourmottagning

Hit kan Du vända Dig om Du behöver stöd och krisbearbetning i det
akuta skedet.
Telefonnumret är: 0225-49 44 00 (dygnet runt)

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 juli 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213