Socialtjänstens möjligheter

Vi kan erbjuda hjälp i akuta situationer

 • ekonomisk hjälp
 • jourlägenhet
 • samtal
 • rådgivning
 • polisanmälan när Du själv vill, förhörsvittne
 • förmedla kontakt med sjukhus

En mera långsiktig hjälp

 • stödjande samtal
 • ekonomisk hjälp
 • råd och stöd i boendefrågor
 • kontaktperson
 • förmedla kontakt med advokat, kvinnojour m m
 • personligt biträde vid rättegång

Familjerådgivning

 • Vi kan erbjuda samtal med par, familjer och enskilda.
 • Vi arbetar under förstärkt tystnadsplikt.
 • Vi för inga journaler.
 • Det finns möjlighet att vara anonym.
 • Samtalen är kostnadsfria.
 • Familjerådgivningen har mottagningar i Mora, Särna och Malung. du kan söka dig till vilken mottagning du vill.
 • Inriktningen i samtalen blir enligt de sökandes önskemål;
  att reparera ett förhållande, att genomföra en separation, att komma överens om vårdnad/umgänge efter separation eller att bearbeta en redan avslutad relation.
 • Bearbetning av parrelationen vid våld förutsätter att den som utövar våld tar ansvar för att han/hon slår. 
 • Enskilda samtal erbjuds alltid.

Telefonnumret är:  0250-271 00

Familjerådgivningens webbsida

Ungdomsmottagning

 • Kostnadsfria besök för ungdomar upp t o m 24 år.
 • Vi erbjuder rådgivande, stödjande samtal samt psykoterapi.
 • Vi har stark tystnadsplikt.

Telefonnumret är: 0250-182 35 eller 265 15

Ungdomsmottagningens webbsida

Barn som upplevt/bevittnat våld mellan närstående

Familjeteamet i Mora erbjuder trappansamtal.

Trappan är en modell för krissamtal med barn från 4 års ålder som upplevt/bevittnat våld i sin familj.

Syftet med samtalen är att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld, att göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykiatrisk problematik. Trappan bygger sin kristeori på psykodynamisk grund.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Socialtjänstens reception Socialförvaltningen
  792 80 MORA
  Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250-171 26

  Besöksadress:
  Prostgatan 7

  Ordinarie öppettider:
  måndag - fredag 8.00 -16.00
  Lunchstängt 12.00 - 13.00

  Vid akuta ärenden efter kl. 16.00 samt under helg, kontaktar man socialjouren.

   

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213