Familjefrid

Familjefrid erbjuder en öppen insats till personer utsatta för våld i nära relation och till personer som utövar våld. All kontakt med oss är kostnadsfri och vi för inga journaler.

 

Utsatt för våld

Känner du dig kontrollerad eller isolerad? Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld av en partner som du har eller har haft en nära relation med? Hos oss får du en möjlighet att berätta om det du varit med om och få råd och stöd i hur du kan gå vidare.  

Vi erbjuder:

 • Enskilda samtal
 • Samtal i grupp

Hos oss får du:

 • Rådgivning och stödjande samtal
 • Stöd i att reflektera över orsaker till våld i nära relationer
 • Stöd i din föräldraroll
 • Möjlighet att få redskap för att skydda dig och dina eventuella barn mot fortsatt hot och våld.
 • Träffa andra personer med liknande erfarenheter
 • Telefonkontakt 0250-271 00

Utövare av våld

Vi vänder oss till dig som har eller varit nära att använda hot om våld eller våld mot någon närstående. Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du sagt och gjort mer än du kan stå för? Har du varit fysiskt eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära? Hos oss får du möjlighet att samtala kring och reflektera över ilska, aggression och våld. 

Vi erbjuder:

 • Enskilda samtal
 • Samtal i grupp

Hos oss får du:

 • Rådgivning och stödjande samtal
 • Lära dig att hantera ilska och aggressivitet
 • Alternativ till våld och hot
 • Stöd i din föräldraroll
 • Träffa andra personer med liknande erfarenheter 
 • Telefonkontakt: 0250-271 00

Barn som bevittnat våld

Barns behov av stöd och hjälp ska tillgodoses genom kommunens socialtjänst.

Telefonkontakt 0250-264 00, begär mottagningen på Barn- och ungdomsenheten.

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 juni 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213