Familjefrid

Utsatt för våld

Känner du dig kontrollerad eller isolerad? Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld av en partner som du har eller har haft en nära relation med? Hos oss får du en möjlighet att berätta om det du varit med om och få råd och stöd i hur du kan gå vidare.  

Vi erbjuder:

 • Enskilda samtal
 • Samtal i grupp

Hos oss får du:

 • Rådgivning och stödjande samtal
 • Stöd i att reflektera över orsaker till våld i nära relationer
 • Stöd i din föräldraroll
 • Möjlighet att få redskap för att skydda dig och dina eventuella barn mot fortsatt hot och våld.
 • Träffa andra personer med liknande erfarenheter
 • Telefonkontakt 0250-383 90

Utövare av våld

Vi vänder oss till dig som har eller varit nära att använda hot om våld eller våld mot någon närstående. Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du sagt och gjort mer än du kan stå för? Har du varit fysiskt eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära? Hos oss får du möjlighet att samtala kring och reflektera över ilska, aggression och våld. 

Vi erbjuder:

 • Enskilda samtal
 • Samtal i grupp

Hos oss får du:

 • Rådgivning och stödjande samtal
 • Lära dig att hantera ilska och aggressivitet
 • Alternativ till våld och hot
 • Stöd i din föräldraroll
 • Träffa andra personer med liknande erfarenheter 
 • Telefonkontakt: 0250-383 90

Barn som bevittnat våld

Hur mamma och pappa har det tillsammans är viktigt för alla i familjen. Därför mår barn och ungdomar ofta dåligt om någon vuxen i familjen är hotfull eller slår. Hos oss får du träffa en person utanför familjen som lyssnar på dig. 

Vi erbjuder:

 • En serie enskilda samtal

Hos oss får du:

 • Möjlighet att bearbeta det du varit med om
 • Prata om hur man kan må då man lever i våldets närhet
 • Hjälp att förstå tankar och känslor
 • Telefonkontakt 0250-264 00
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 27 december 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213