Föreningsliv

Riksidrottsförbundet har ändrat sina ansökningstider till 25 februari och 25 augusti för aktivitetsstödet. Kommunen ändrar även till samma datum för att underlätta för föreningarna.

Ett omfattande och inkluderande föreningsliv är en viktig faktor för att utveckla och göra Mora till ett bra ställe för människor att bo och leva på. Därför är det viktigt för Mora kommun att stötta det lokala föreningslivet, folkbildningsrörelsen och övriga civilsamhället. Det stöd som kommunen utdelar årligen, består bland annat av olika former av ekonomiska bidrag och subventionerade hyrestaxor.

I Mora finns ett rikt föreningsliv. Idrottsföreningar, studieförbund, ideella organisationer och kulturella aktörer erbjuder en mångfald av aktiviteter, engagemang och mötesplatser. Föreningarna går att hitta via Mora kommuns föreningsregister och de aktiviteter som erbjuds via evenemangskalendern.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Föreningsservice Désirée Gustafsson
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  79280 Mora
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213