Kulturpristagare

2017                    Gösta Frost, Lennart Thorslund

2016                    Britt-Marie Jansson Meyer

2015                    Owe Hållmarker

2014                    M&M Dansskola, Våmhus Folkdanslag

2013                    Mora Musikkår, Lars Lundin

2012                    Mora Spelmanslag

2011                    Pers Anna Larsson 

2010                    Mats Hjelm

2009                    Reine Rydin, Solveig Gjaervaldseter

2008                    Folke Hansjons, Joakim Cans

2007                    Göte Magnusson, Melker Brodin

2006                    Anna Söderbäck

2005                    Kenneth Eriksson, Lill Anna Bälter

2004                    Carina Nygard, Erik Morell (Billy Opel)

2003                    Joanna Svensson, Margareta Dahlström

2002                    Martin Göthberg

2001                    Gunilla Frost, Kristina Karlsson

2000                    Helmer Nilsson, Ulla Göransson

1999                    Per Klinga, Stig Östberg/Birgit Östberg

1998                    Gunnar Lind, Jordi Arkö

1997                    Sirkka Liisa Forslund, Kjell Jansson

1996                    Helene Brandt, Gunnel Trapp

1995                    Albin Oscarsson, Anna Stikå

1994                    Britt-Marie Kallin

1993                    Inger och Kurt Lundberg

1992                    Margit Andersson, Gunnar Bälter

1991                    Pelle Engman

1990                    Stefan Westberg, Catharina Zackrisson

1989                    Erik Svensson, Oscar Andersson

1988                    Jan Silén, Britt-Lis Seldinger

1987                    Henning Jonasson, Anna Bogg

1986                    Evald Håkansson

1985                    Ingemar Mossberg

1984                    Gunnar Rosenberg, Jörgen Lidberg

1983                    Nils Wennström, Lilly Sterner-Jonsson

1982                    Bertil Carls, Sten Hjelm

1981                    Svenjoan Svensson, Elsa Mattson-Djos

1980                    Carl Berglund, Anders Diös

1979                    Karl Lärka

1978                    Carl Nyström, Amus Erik Andersson 

1976/77               Ragnar Lannerbro, Rune Selén

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 februari 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Stadgar för Mora kommuns kulturpris

§ 1
Mora kommuns kulturpris är avsett att stödja och uppmuntra ett aktivt engagemang inom forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller för annan betydande kulturell insats i Mora kommun.

§ 2
Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta i, eller har särskild anknytning till Mora kommun.

§ 3
Kulturprissumman uppgår till 15 000 kronor per år. Då det anses motiverat kan prissumman delas mellan flera pristagare. Samma pristagare får inte utses två år i rad.

§ 4
Kulturpristagare utses av kulturnämnden. Priset delas ut på kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213