Kulturstipendiater

2018                    Nils Nygårdh

2017                    Nygårds Karin Bengtsson, Linnea Swärd

2016                    Johanna Nilsson, Jonas Brodin

2015                    Björn Matzols Arkö, Emma Frost

2014                    Malin Bohm, Hanna Nielsen

2013                    Björn Elgerd, Karolina Pettersson

2012                    Lina Ek, Gum Lina Gabrielsson

2011                    Hållams Linnea Henriksson, Johan Lundberg                   

2010                    Paulin Thorsell, Robin Molin

2009                    Gabriel Mkrttchian, Fredrik Bauer

2008                    Elin Thorsell

2007                    Oscar Rytkönen, Kalle Janusch

2006                    Ulrika Hillbom, Björn Elgerd

2005                    Mikaela Rustad, Johan Lundberg

2004                    Emil Mkrttchian, Fredrik Schmidt

2003                    Cathrine Kolping, Hanna Jönsson

2002                    Peter Nydahl, Jesper Svensson

2001                    Sofie Hansson, Petter Karlsson

2000                    Ina Hurtig

1999                    Erik Blomberg, Daniel Nyberg

1998                    Susanne Jobs, Fredrik Eklöv

1997                    Charlotta Östlund, Jonas Jansson

1996                    Emma Tysk, Thomas Westerbäck

1995                    Lars Grano, Lollo Julin

1994                    Jill Eriksson, Nina Sparr

1993                    Karin Steen, Anna-Karin Grudin

1992                    Catrin Leo, Erik Sandin

1991                    Monica Langwe, Monny Pettersson

1990                    Johanna Tysk, Åsa Pettersson

1989                    Lars Halvdansson

1988                    Carina Sternal, Olof Flodin

1987                    Mia Berg, Brita Holvid Fastlund

1986                    Helene Magnusson, Birgitta Mångsén 

1985                    Sirkka Liisa Forslund, Amus Kerstin Andersson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 november 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Stadgar för Mora kommuns kulturstipendier

§ 1
Mora kommuns kulturstipendier kan tilldelas de som visat god kvalitet i sitt litterärar, musikaliska eller i annat konstnärliga skapande.

§ 2
Mora kommun delar årligen ut två kulturstipendier om 10 000 kronor vardera, i den mån ansökningar finns. Samma kulturstipendiater får inte utses två år i rad.

§ 3
Ansökan om kulturstipendium ska vara kulturnämnden tillhanda senast 30 september. Kulturnämnden annonserar, i lokal media, om möjligheten att erhålla kulturstipendier. Stipendiater kan också föreslås av kulturnämnden, sådant förslag behöver inte väckas inom angiven tid.

§ 4
Kulturstipendiater utses av kulturnämnden. Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213