Frågor & Svar om Ovansiljans Bibliotek

Logga Ovansiljans bibliotek

Under våren 2015 slog biblioteken i Mora, Orsa och Älvdalen ihop sina bibliotekskataloger och går nu under det gemensamma namnet Ovansiljans bibliotek. Här hittar du svar på vanliga frågor.

Vad är Ovansiljans bibliotek?

Mora, Orsa och Älvdalens bibliotek har upphandlat ett nytt gemensamt bibliotekssystem och har slagit samman sina bibliotekskataloger. I samarbetet ingår huvudbiblioteken och biblioteksfilialerna: Idre, Särna, Sollerön, Venjan och Våmhus.

Vad betyder det för mig som brukar använda biblioteket?

Det mesta på biblioteken kommer att vara sig likt. Det som alla kommer att märka av är att lånekorten måste bytas ut till vårt nya gemensamma kort. Du som vill kommer dessutom att kunna reservera böcker som är placerade på ett annat bibliotek - och hämta dem på ditt eget bibliotek. Du kan även lämna böcker på vilket som helst av de åtta biblioteken.

Varför måste jag byta ut mitt lånekort?

När det nya kortet skrivs under godkänner också den som använder kortet att det egna lånekontot blir synligt i tre kommuner istället för i en som tidigare. Det är måste vi göra för att biblioteken ska följa lagen. Barn under 15 år måste ha målsmans underskrift på en blankett som hämtas ut på biblioteket. Vad får jag tillgång till att låna i Ovansiljans bibliotek? Allt som finns tillgängligt på biblioteket i Mora, Orsa och Älvdalen. Ditt närmaste bibliotek kommer att bli större!

Vad kan jag inte låna i Ovansiljans bibliotek?

Dvd, cd, ljudböcker och vissa bokserier kommer att vara spärrade för reservationer. Det beror på att en del medier slits hårt av transporter och att vi vill hålla antalet skickade böcker på en rimlig nivå.

Hur lång tid tar det att få det jag beställt från mitt grannbibliotek?

Transporter mellan biblioteken sker tre gånger i veckan. Så räkna med några dagars fördröjning av det du reserverar, även om det står inne på hyllan.

Hur funkar det med skolbiblioteken?

Även skolbiblioteken kommer gå över till det nya bibliotekssystemet, men skolbibliotekens bestånd kommer inte att vara synligt i den gemensamma webbkatalogen och går inte att reservera.

Blir det dyrt för biblioteken?

Det nya biblioteksdatasystemet är billigare än det tidigare, och att dela på det gör att biblioteken sparar pengar som kan användas till de extrakostnader som det innebär att gå över till nytt system. Tanken är att du som använder biblioteket ska få bättre service utan höjda kostnader för kommunerna!

Hur fungerar det med e-böcker?

Du som lånar e-böcker i Ovansiljans bibliotek kommer att komma åt e-böckerna som tidigare, med lånekortsnummer och pin-kod. Observera att 26/3-7/4 kommer åtkomsten till e-böcker att ligga nere, därefter måste även e-bokslåntagare byta ut sitt kort mot det nya gemensamma lånekortet.

Vad händer med hemsidan ”bibliotek.mora.se”?

Från och med april kommer biblioteket inte längre att ha en hemsida likt den vi haft tidigare. Istället hänvisar vi till mora.se för information om biblioteket, men också till vår Facebook-sida Mora Bibliotek.

Var ska jag vända mig om jag har mer frågor?

För frågor om det nya systemet, samarbetet och hur det påverkar dig: kontakta lånedisken på biblioteket under öppettiderna. Tel: 0250-26779.

 

Personal Ovasiljans bibliotek
Personalen på Ovansiljans bibliotek

Ovansiljans bibliotek på andra platser på webben:

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 mars 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213