Kulturmiljö

Kulturmiljön är en del av kulturarvet och överallt finns spåren av det förflutna i vår omgivning. Med kulturmiljö avser man den av människan påverkade fysiska miljön.

Det är en nationell angelägenhet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Kulturarvet tillhör alla och ger perspektiv på samhället. Medborgarnas engagemang och delaktighet är viktiga förutsättningar för att kulturarvet ska leva vidare och utvecklas. Arbetet med att ta till vara kulturarvet och kulturmiljön är också en viktig del av utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Ansvaret för att skydda och vårda kulturmiljön delas av alla, såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet.

Lärkastugan
Riksintresset Sollerön vid Lärkastugan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturmiljöer i Mora

Riksintressen 

Särskilt kulturhistoriskt intressanta miljöer utses som riksintresse av riksantikvarieämbetet med hjälp av miljöbalken. I Mora har ett antal områden förklarats som kulturmiljöer av riksintresse:

*Byarna Sollerön, Färnäs, Bonäs och Vattnäs.

*Fäbodarna Bönsaberg, Nybolet, Matsäl och Södra Flenarna. S Flenarna är den bäst bevarade fäboden i Mora och blev förklarat som byggnadsminne 1982.

*Fornlämningsmiljöer vid Venjanssjön/Littersjöarna, Van/Vanån, Gesunda, Skejsnäset och Orsasjön.

I rapporten "Kulturmiljöer i Mora kommun" finns mer att läsa om våra kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Lärkastugan
Karl Lärkas väg Sollerön

 

I översiktsplanen för Mora lägger man särskild vikt vid timmerhuskulturen, fäbodarna, byformer och gårdsformer. Samtliga har en mycket ålderdomlig karaktär som överlevt ända in i vår tid. 

Här kan du hitta mer information om kulturarv och kulturmiljö:

Kulturmiljöenheten länsstyrelsen och Dalarnas museum ger råd och bidrag till byggnadsvård och kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet

Boverket PBL kunskapsbanken

Kulturmiljölagen

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anneli Larsson - kultur Hembygdssekreterare
  Mora kulturförvaltning
  Köpmannagatan 4/Box 319
  792 25 Mora
  Tel: 0250-267 76
  Växel: 0250-260 00

  Måndag-fredag 10.00-16.00

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213