Gamla Mora - Kaplagården

kapla Visa större bild
Kaplagården 1890-tal. Foto: Hjalmar Klingvall

Kaplansgården uppfördes 1643 och var en av Moras äldsta byggnader. Den bestod av två stugor, ett härbre, ett ställ och ett fähus samt en mycket påkostad sätesstuga. Från 1662 finns ett husesynsprotokoll fört av dåvarande kaplanen Jöran Knutsson Moraeus. Kaplansgården bildade 1662 en sluten fyrkant med bostadshuset i norr, plank med portar samt foderbod och fähus i öster, stall, vedlider och avträde, brygghus och badbastu i söder. Utanför gårdsfyrkanten stod, som brukligt var, härbrena, i detta fall två stycken stolphärbren, en kornlada med ett golv, ett svinhus och en torkstuga, vilken kaplanen delade med klockaren.

Denna äldre kaplansgård revs för att ge plats åt den nuvarande kaplagården som byggdes under 1760-talet.

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213