Gamla Mora - Mora folkhögskola Skeriol

Mora folkhögskola grundades 1907. Folkhögskoletanken hade då sedan länge diskuterats. Redan 1876 hade landstinget uppdragit åt en kommitté att utreda frågan om folkhögskola i länet. Oron över kostnaderna för ett sådant företag gjorde dock att arbetet gick trögt i Mora. Vem som sådde det första fröet är svårt att säga, men Anders Zorn var mycket tidig med sitt ställningstagande och har själv berättat om sina tankar:

”På tal om folkhögskolan var det min tanke från början när min konst bragte mig mer än jag behövde, att i mitt testamente bestämma om en sådan bildningsanstalt efter min död. Men så kom jag att tänka på att det skulle vara mer tillfredsställande att försöka få en sådan anstalt till stånd medan jag sjelf kunde leda och övervaka den rätta riktningen- så att säga se barnet växa och sjelf vara med och leda dess uppfostran”.

När Uno Stadius, den finländske folkbildaren, introducerade på Sollerön den första ambulerande folkhögskolekursen 1905, blåste detta nytt liv i diskussionerna. Sålunda enades man om att driva Mora folkhögskola i den stora manbyggnaden på Katrineberg, som då var namnet på platsen, senare Skeriol.

skeriol Visa större bild
Skolhuset med flyglarna. Foto:Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

Mora kommunalstämma hade beslutat att under en tid av fem år hyresfritt upplåta lokalerna. Anders Zorn bidrog också med 20 000 kr som grundplåt vilket ansågs vara en betryggande summa.

Invigningen ägde rum 1 november 1907 i närvaro av landshövding Holmquist som höll invigningstalet. Lanshövdingen uppmanade i sitt tal eleverna:

”Bliv en karaktär! Skilj på sken och verklighet, på det äkta och det oäkta. Sök bilda dig en egen uppfattning inför den Högste och ditt samvete och för sedan fram den utan räddhåga. Lär dig i denna partiernas tid att se utan partifärgade glasögon, lär dig att känna med känslor, som icke äro uppjagade av partilidelser!” Sagt 1907!

Anders Zorn höll högtidstalet, Mora manskvartett sjöng och man avnjöt en festmåltid till det facila priset av 1,25 kronor.

skeriol Visa större bild
Skeriol med Anders och Emma Zorn i mitten. Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

Janne Romson blev rektor för den nya folkhögskolan. Anders Zorn medverkande själv som teckningslärare. För övrigt undervisades bland annat i slöjd, skolkök, fältmätning, byggnadsritning, natur- och hälsolära, samhällskunskap och modersmål. År 1910 köpte Anders Zorn fastigheten Katrineberg och upplät den fritt åt verksamheten. Kursavgiften fastställdes från början till 25 kronor. Under de första åren pågick utbyggnad, avloppsdragning, utvidgat arrende av jord för trädgårdskurser.

Zorn bekostade brunnsanläggning med pump. 1912 överlämnade Anders och Emma Zorn en donationsfond om 50 000 kronor tillskolan. Elektricitet drogs in 1912. Anders Zorn ritade också och bekostade två flygelbyggnader till skolhuset 1913. Han ställde också lån till förfogande för markarrende och byggde ekonomibyggnaden för den nybildade lantmannaskolan.

skeriol Visa större bild
Jordbrukslära på Skeriol. Foto:Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

Ander Zorns engagemang och generositet vad gäller folkhögskolan var omfattande. Efter hans död 22 augusti 1920 fortsatte Emma Zorn att bistå folkhögskolan. Bland annat bekostade hon centralvärme och idrottsplan, för att bara taga ett par exempel. Skeriol har under årtiondenas lopp genom kontinuerlig om- och tillbyggnad fått sitt nuvarande utseende.

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anneli Larsson - kultur Hembygdssekreterare
  Mora kulturförvaltning
  Köpmannagatan 4/Box 319
  792 25 Mora
  Tel: 0250-267 76
  Växel: 0250-260 00

  Måndag-fredag 10.00-16.00

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213