Gamla Mora - Kyrkan & klockstapeln

Gamla Mora Visa större bild
Mora kyrka och klockstapel. Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

Mora kyrka

Mora kyrka ligger ”mitt i byn” i vinkeln mellan de livligt trafikerade Vasagatan och Badstugatan. Den äldsta kyrkobyggnaden uppfördes troligen vid 1200-talets slut eller omkring 1300. (Abraham Hülphers uppger dock att den äldsta kristna kultplatsen legat i Kråkberg). Kyrkobyggnaden var av gråsten och bestod av långhus, smalare kor och sakristia. Vissa murpartier såsom norra långhusväggen och delar av sakristians öst- och västväggar är bevarade. Omkring 1400 förlängdes kyrkan mot väster och ytterligare utvidgning skedde i slutet av 1400-talet till en rektangulär hallkyrka med tre skepp och välvt tak. Något senare tillkom ett vapenhus i söder.

1581 uppfördes ett kraftigt västtorn, sannolikt krönt med en hög spira. 1671 eldhärjades kyrkan genom ett blixtnedslag, och uppbyggnadsarbetet sattes omedelbart igång under ledning av den kraftfulle kyrkoherden Andreas Erici Nohr-Moraeus. 1673 restes den nya tornspiran, skänkt av Karl XI, och ritad av Jean de la Vallée.

Överst på tornmuren finns en gesims med text i rött: ”GUD TILL ÄRA HAFVER KONUNG CARL XI ÅR 1673 LÅTIT BYGGA DETTA TORN”. Tornspiran är kopparklädd och krönt med ett förgyllt klot med ett kors. Carl XI hade vid besök i Mora blivit så rörd över det mottagande han fick, att han lovat att låta uppföra ”ett tienligt torn”. 1895 fick fönstren en gotisk, spetsbågig form.

Den första orgeln installerades 1912 och var av tyskt ursprung. Denna nyhet framkallade ingen större förtjusning. Församlingsborna var vana att sjunga sina koraler utan instrument. Man hävdade: ”vi äro orgor själva”.

Altaruppsatsen och altartavlan är från 1750 respektive 1755 och typiska exempel på barockens kyrkokonst. Altaruppsatsen är utförd av bildhuggaren Olof Gerdman. Staketet i söder och öster är gjutet vid Furudals Bruk och uppsatt 1852-1853 Staketpartierna i väster och norr är gjutna vid Mora Mekaniska Fabriks AB och uppsatta 1870.

Vid kyrkans framsida är Emma och Anders Zorns grav belägen. Den är utförd som en stor hällkista och ser ut som en bädd. Gravvården är formgiven av skulptören Christian Eriksson, som var vän till makarna Zorn.

Klockstapeln

Klockstapeln är ”af Grunden och alt Resewercket” byggd 1673 av Stor Lars Jönsson från Noret. Stapelns nedervåning inrättades ursprungligen som bårhus. 1681 klagas över att liken står ”obegrafna och rutna under Sapeln uti Bårhuset”. Klockstapeln blev här uppförd efter att tidigare ha stått ”för wästra ändan på Kyrkan”. Var klockstapeln stått före 1581 vet man inte, men sannolikt är att den stått på ett område som kallats Stapulsåkern, norr om kyrkan. Storklockan satt i stapeln till 1581, då den flyttades till det nybyggda kyrktornet. 2 augusti 1658 härjades kyrkan av vådeld. 1660 rämnade storklockan och fick gjutas om. 1671 brann kyrktornet åter och återuppfördes 1673, samtidigt som den nuvarande klockstapeln byggdes. Klockorna göts om 1762 vid Bastubacksnabben av klockgjutaren Rockman. De flyttades till den nybyggda klockstapeln, och här sitter de fortfarande. Byggnaden blev 1832 beklädd med spån. Äldre spånbeklädnad kan ses på norrsidan. Taket är av koppar och lagt 1887.

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing.

Gamla Mora Visa större bild
Bröllopsfölje på Vasagatan 1922. Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv
Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anneli Larsson - kultur Hembygdssekreterare
  Mora kulturförvaltning
  Köpmannagatan 4/Box 319
  792 25 Mora
  Tel: 0250-267 76
  Växel: 0250-260 00

  Måndag-fredag 10.00-16.00

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213