Gamla Mora - Kyrkogatan

Gamla Mora Visa större bild
Kyrkogatan.

Kyrkogatan ”föddes” i samband med storskiftet, då ett sex meter brett vägmarksunderlag lades ut i sydvästlig riktning från kyrkan sett. Frihandelsdiskussionerna framkallade planer på handelsbodar och hantverksetablering, och under åren 1855-1890 förvandlades åkermarken till affärsgata med bank, post, apotek och ett antal affärer.

Utmed gatan låg också fyra frikyrkor (Betelkapellet 1884, Betlehemskyrkan 1896, Immanuelskyrkan 1896, och Frälsningsarmén 1902) och dessutom en Templarorden.

gamla mora Visa större bild
Frälsningsarmén på Kyrkogatan.
 
gamla mora Visa större bild
Betelkapellet. Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv
gamla mora Visa större bild
Templarorden. Foto:Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

1980 invigdes gågatan med i stort sett nuvarande (1994) utseende, med undantag för en påbyggnad med en våning på hussträckan utmed södra sidan om gatan. Redan vid 1870-talet fanns dock tät och nästan sammanhängande bebyggelse längs gatans båda sidor.

Hållbus Lars Larsson etablerade i början av 1870-talet en affärsrörelse där klädbutiken ”Kompis” ligger idag. H. L. Larsson bodde med familjen i övervåningen, medan gården för övrigt bestod av lagerbod, silbod, färdstall, ladugård, stall, tröskloge och spikförråd, alltså en fullt utbyggd fjordbrukgård med diversehandel på framsidan mot gatan. Färdstallet var avsett som ”parkeringsplats” för bönder som kom med häst och vagn.

Nordea  vid Kyrkogatans nordöstra ände är i sina äldsta delar från 1896, byggt som bostadshus i ett plan med sadeltak. 1919 byggdes huset till och fick ett pampigt säteritak. Kopparbergs Enskilda Bank flyttade först in och sedan Göteborgs Bank, sedermera Götabanken. 1963 gjordes en tillbyggnad in mot gården.

gamla mora Visa större bild
"Nordeahuset" före år 1919. Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

30 april 1900 utbröt tidigt på morgonen en omfattande brand, som lade fem bostadshus med totalt tolv byggnader i aska. Hållbus Lars Larssons bostadshus räddades tack vare sitt plåttak och sin putsade fasad. Efter branden byggde Carl Romson en bostad, där Kaffestugan idag har sin konditoriservering.

Den första byggnaden som uppfördes efter branden var dock den byggnad som idag tjänar som lampaffär. Den byggdes 1901 som lokal för Mora tidning. Det kallas i dagligt tal ”Blå huset” och ligger i hörnet Kyrkogatan- Köpmannagatan.

Mitt emot Nordea ligger det ståtliga så kallade Weisenburgska huset som i sin utformning skiljer sig från omgivande byggnader. Huset är uppfört i sten åren 1912-1913 och för tanken till sydtysk och österrikisk arkitektur.

gamla mora Visa större bild
Kyrkogatan 1943. Foto:Sam Lawson/Mora bygdearkiv

Tyvärr har äldre bebyggelse fått ge vika för moderna varuhuslängor, en inte så ovanlig företeelse i expanderande mindre samhällen, och Kyrkogatan skiljer sig inte mycket från affärsgator i andra medelstora samhällen

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 november 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anneli Larsson - kultur Hembygdssekreterare
  Mora kulturförvaltning
  Köpmannagatan 4/Box 319
  792 25 Mora
  Tel: 0250-267 76
  Växel: 0250-260 00

  Måndag-fredag 10.00-16.00

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213