Gamla Mora - prostgården

prostgården Visa större bild
Prostgården. Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

Prästbostället utgör en samling byggnader delvis från 1500-talet. Huvudbyggnaden uppfördes för prosten Jacob Boëthius 1695 med sexdelad plan enligt franskt mönster samt säteritak. Prästbordet var en gång en grundläggande del av prästens avlöning och bestod av bostad med jordbruk. Enligt de medeltida landskapslagarna skulle bönder som byggde kyrka även avstå mark till prästbordet. Dalalagen stadgar att bönderna skall ge kyrkan åker till tolv tunnors utsäde och äng som ger tjugofyra lass hö. Vidare skall han ha en stuga, en lada, ett biskophärbärge, ett stekarehus, ett hästhus, ett fähus och ett visthus.

Övriga byggnader var prästens ensak. Den äldsta daterade förteckningen över byggnaderna tillhörande Mora prästgård är från 1621 men själva byggnaderna kan vara från slutet av 1500-talet. Jacob Boëthius, levde mellan 1647 och 1718, och var kyrkoherde i Mora 1693-1698. Boëthius satte genast efter utnämningen igång med planerna på en ny prästgård med hjälp av bl a följande beskrivning: …”at han om hösten uti intet rum i sin säng kan wara fri från dropp hwaraf både kläder och andra saker äro alreda ill skämde”… …”uti sjelfa herrstufwan, som skall vara den nyesta stufwan, äro intet mindre än 16 droppställen”…

Posten Boëthius drev sin vilja igenom, och resultatet blev alltså den magnifika timmerbyggnaden i karolinsk stil, som fortfarande fungerar som prästbostad.

Källa: "Kulturmiljöer i Mora" av Anders Romson och Barbro Barwing.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anneli Larsson - kultur Hembygdssekreterare
  Mora kulturförvaltning
  Köpmannagatan 4/Box 319
  792 25 Mora
  Tel: 0250-267 76
  Växel: 0250-260 00

  Måndag-fredag 10.00-16.00

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213