Aktivitetsguide för fysisk aktivitet

8 april 2013
Aktivitetsguide

Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner har ett gemensamt intresse som rör befolkningens hälsoutveckling. Som ett led i detta arbete har Landstinget Dalarna initierat arbetet med en kommunvis webbaserad aktivitetsguide för fysisk aktivitet. Aktivitetsguiden kommer att byggas upp successivt på Landstinget Dalarnas externa webbplats.

Aktivitetsguiden är under uppbyggnad och kommer vända sig till allmänheten.  Här kommer du att kommunvis hitta lokala aktörer som erbjuder lågintensiv till medelintensiv fysisk aktivitet, men även anpassad högintensiv styrketräning. Vissa aktiviteter kan utföras på egen hand, medan andra är av typen organiserad aktivitet.

Om Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet har en förebyggande effekt på ett flertal sjukdomar och väl dokumenterad effekt vid sjukdomstillstånd såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet är i dag ett självklart komplement till läkemedel.

En ordination på fysisk aktivitet är ett sätt att komma igång med motion och friskvårdsaktiviteter i samråd med hälso- och sjukvården. Läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor med flera skriver ut ordination i samråd med dig. Målet med aktiviteterna är att du skall må bra/bättre och samtidigt hålla dig friskare.  Aktiviteterna i de kommande kommunvisa guiderna passar allmänheten, men även dig som ordinerats fysisk aktivitet på recept (FaR).

Företag, organisationer och föreningar som erbjuder lågintensiv till medelintensiv fysisk aktivitet, men även anpassad högintensiv styrketräning ges möjlighet att synliggöra sin verksamhet.

Vill du synas i landstingets aktivitetsguide 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 april 2013.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213