Årets kulturpristagare och kulturstipendiater utsedda

10 oktober 2014

Mora kommuns kulturpris 2014 delas mellan M&M Dansskola och Våmhus Folkdanslag. Dessutom tilldelas årets kulturstipendier om 10.000 kr var till konstnären Hanna Nielsen och konsthantverkaren Malin Bohm.

Mora kommuns kulturpris delas ut för att uppmärksamma den/de som gjort en betydande kulturell insats. Det är avsett att stödja och uppmuntra ett aktivt engagemang inom forskning, litteratur, konst, musik, teater, film och folkbildning. Priset tilldelas person/er som är bosatta i, eller har särskild anknytning till Mora kommun. Kulturprissumman uppgår till 15 000 kronor.

Kulturpriset 2014 till dansaktörer

Årets kulturpris uppmärksammar dansen och två av dess inspirerande lokala aktörer.

Maria Boström Fors och Magnus Persson, grundare och ägare av M&M dansskola har skapat en viktig mötesplats för dansintresserade barn, unga och vuxna. De har haft stora framgångar i tävlingar såväl nationellt som internationellt, och de har introducerat en modern konstform som berikar Moras kulturliv.

Våmhus folkdanslag arbetar aktivt för att fler ska hitta till folkdansen och få uppleva glädjen i att dansa. Många barn och unga deltar i verksamheten, och Våmhus folkdanslag bidrar därmed till att föra vidare och utveckla det lokala kulturarvet. Danslaget bjuder Moras befolkning och besökare på fina dansuppvisningar vid många olika och ofta högtidliga tillfällen.

Kulturstipendier 2014 till konstnär och konsthantverkare

Mora kommun utdelar årligen två kulturstipendier om 10 000 kronor vardera. Stipendierna tilldelas den som visat god kvalitet i sitt litterära, musikaliska och konstnärliga skapande.

Hanna Nielsen, konstnär som framförallt arbetar med kroppsrelaterade objekt och samtida smyckeskonst. Hannas konstnärskap utforskar hur objekt kan kommunicera tankar och känslor.

Malin Bohm, konsthantverkare med textil som sitt främsta material och klädskapande som sin huvudgren. Malins skapande tar sitt avstamp i den folkliga kulturen där vårt lokala kulturarv spelar en viktig roll.


Vi är glada och stolta över årets pristagare och stipendiater. Vi vill tacka alla som lämnat in nomineringar samt ansökt om stipendierna. Det finns många kulturutövare som utför enastående insatser för kulturlivet i Mora idag, och många som vi kommer att höra talas om i framtiden.

Prisutdelning

Kulturpriset och kulturstipendierna delas ut under Kommunfullmäktiges sammanträde den 1:a december. Det är Kulturnämnden som utser kulturpristagare och kulturstipendiater.

Alla är välkomna att nominera kulturpristagare, vilken sedan utses bland nominerade kandidater. Kulturstipendiaterna utses bland dem som ansökt om stipendierna.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213