Kurs i korgmakeri för Våmhus sjätteklassare beviljas bidrag

31 augusti 2015

Kursen i korgmakeri, som tidigare har finaniserats ur en fond på Våmhus Gammelgård, har funnits i flera år som fritt val i årskurs 6 på Våmhus skola. Intresset för kursen ökar, både hos killar och tjejer, men fonden är slut och nu ansöker Våmhus korgmakeri om medel hos Kulturnämnden för att kunna fortsätta lära ut hantverket.

Korgmakare Visa större bild
Hantverket som fortsätter leva vidare

Kulturnämnden beviljade på måndagens nämndsammanträde Våmhus korgmakarförenings ansökan om 5000 kr i ekonomiskt stöd, och bedömer att kursen uppfyller kriterierna för Mora kommun stöd till särskilda insatser inom kulturarvsområdet. Barn och unga är en prioriterad grupp för Kulturnämnden, som menar att kursen bidrar till att synliggöra, bevara och att göra kulturarvet tillgängligt för nya målgrupper.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 augusti 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213