Dalahästen har ett värde

3 augusti 2009
Dalahäst Visa större bild

Uppdraget ingick ett större projekt där en varumärkesplattform tagits fram och kompletterats  med ytterligare ett par projekt; "Ikonprojektet" och "Ord om en plats". Det är i "Ikonprojektet" som dalahästen kommer in i bilden, både bildligt och bokstavligt.

Vad ska symbolisera Dalarna?

Att det även fortsättningsvis ska vara dalahästen har man alltså inte tagit för givet. Det har funnits röster som menat att den står för det väntade och att Dalarna egentligen är platsen där något oväntat kommer att hända. Och därför skulle dalahästen vara olämplig i sammanhanget. Men att skrota den på så lösa grunder var givetvis omöjligt och av det skälet fann man det nödvändigt att göra undersökningen.

Den omfattar i färdigt skick 16 sidor text och sex bilagor om sammanlagt 12 sidor. Titeln är: "Vad ska Dalarna göra med dalahästen?". För att få svaret på den frågan har man gått grundligt tillväga. Associationer och värderingar i Sverige har undersökts. Information har samlats in, analyserats och bearbetats. Juridiken har fått en genomgång, eftersom man ville veta om någon kan hävda äganderätt till hästen. En par workshops saknades inte heller och de utgick från undersökningens resultat.

Några intressanta siffror

Ett särskilt undersökningsföretag anförtroddes uppgiften att låta drygt 300 personer ge sina spontana associationer när dalahästen presenterades för dem. Och ser man på, de 1 300 associationerna gav snittbetyget 4.2 på en femgradig skala vilket är extremt högt

- Normalt brukar det ligga på ungefär 2.5 för varumärken, berättade Robert Axner från Happy Forsman & Bodenfors.

På frågan "Vad tänker du på när du ser en dalahäst?" svarade 46 % "Dalarna" och 21 % "Sverige". Ännu mer bestickande är möjligen svaret på en annan fråga. "Har du en dalahäst eller har du någon gång gett bort en dalahäst?" Här visar det sig att inte mindre än 50 % har en dalahäst hemma och 26 % har någon gång gett bort en.

Använd dalahästen som symbol

Det blev den tämligen självklara rekommendationen efter den grundliga undersökningen. Något annat var kanske heller inte att vänta. Men nu finns ett om inte strikt vetenskapligt så dock underlag att hänvisa till när tvivlare anmäler sig. Så här formulerar sig projektet: 

Projektet rekommenderar att dalahästen ska användas. Dalahästen har hög kännedom och är närvarande i svenskarnas liv och tradition. Inom den höga kännedomen finns unika associationer, en upplevelse av kvalitet och starka värden. Men se till att sprida varumärket medvetet, inspirerande och i en väl definierad form. När dalahästen används bör den inte ha en dominerande plats då den tenderar att stigmatisera föreställningar och försvåra överförandet av nya budskap. Däremot kan den som avsändare i kommunikationen  för in de positiva värden den bär och samtidigt öppna upp för att Dalarna upplevs på ett nytt sätt.

Utredarna rekommenderar

Inte bara att dalahästen ska användas, utan ger också förslag på hur dess egenskaper kan förstärka bilden av Dalarna.

  • Utveckla Region Dalarna som avsändare genom att byta ut nuvarande logotyp mot dalahästen.
  • Inled dialog med tillverkare.
  • Ta fram ett nytt stärkande märke som innehåller dalahäst och låt företag, föreningar, organisationer med flera använda detta som förstärkande varumärke vid sidan av det egna.
  • Mobilisera ambassadörer och inspirera.
  • Ansök om varumärkesskydd.
  • Modernisera sammanhanget runt dalahästen och gör det mer tidsenligt.
  • Ta ansvar för dalahästen genom ett policydokument som reglerar användandet.

Stärkande också för Mora

Det är ändå här, i byn Nusnäs, som dalahästen har sin hemort. Här produceras hantverksmässigt ungefär 200 000 exemplar per år och de säljs över stora delar av världen. Att dalahästen bekräftar den positiva bilden av Dalarna och står som en garant för något som folk i allmänhet gillar har nu alltså slagits fast. Den ger också en trevlig bild av Dalarna och dalfolket och hjälper till att tydliggöra Dalarna som landskap och region.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

 

 

 

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 augusti 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213