En vecka för kropp och själ

31 augusti 2012
Hälsoveckan 2012
Eva Malmqvist, folkhälsoplanerare i Malung-Sälen, Bigitta Sohlberg, ordförande i Folkhälsorådet i Mora och Orsa, Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen, Inger Skoglund-Hassis, folkhälsoplanerare i Mora och Orsa, Pege Andersson, folkhälsoplanerare i Älvdalen.

Den nionde hälsoveckan i ordningen äger rum den 1-9 september. I år med 472 programpunkter i fyra kommuner.

Som vanligt är det i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen som arrangemanget äger rum. Inomhus, utomhus, i centrum eller ute i terrängen - bara att välja i vad och var man vill delta. 

- Det är föreningar och företag som bjudits in och det allra flesta aktiviteterna är gratis. Mycket av det som presenteras är också sådant som sker vecka efter vecka och vi vill naturligtvis lyfta fram även sådant. Men här är ett bra tillfälle att presentera sin verksamhet, säger Pege Andersson, folkhälsoplanerare i Älvdalen.

Nyheter 2012

Med snart ett decenniums erfarenhet är det givet att kommunernas folkhälsoplanerare - tillika arrangörer - har finslipat upplägget. Låt vara att det i sina huvuddrag ändå har hållit sig oförändrat. De fyra grundpelarna står orubbade kvar; rörelse, kultur, mat och inre balans. Men i år har de fått sällskap av en femte; mänskliga möten. Och Inger Skoglund-Hassis, folkhälsoplanerare i Mora förklarar varför:

- Filosofen Martin Buber menar att "allt verkligt liv är möten" och det brukar också sägas att "människor behöver andra människor för att bli människor". Det tycker vi passar bra in i Hälsoveckans profil. Det gör också "Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna" som 2012 har utropats till och därför lyfter vi det särskilt i år. I synnerhet som vårt program stämmer väl med de fyra hörnpelarna för hälsosamt åldrande:

 • Social gemenskap och stöd
 • Att vara delaktig och känna sig behövd
 • Fysisk aktivitet
 • Bra matvanor

Ännu bredare utbud

Att Hälsoveckan äger rum ska alla läskunniga känna till. En programtidning trycks i närmare 25 000 exemplar och delas ut ut till alla hushåll och företag någon vecka innan. Under Vasaloppsveckan fanns information i varje startkuvert, på kommunernas infartstavlor sätts banderoller upp, nyhetsbrev distribueras och i sommartidningarna har det också informerats. Till det kommer nyhetsrapportering i media och så självfallet hemsidan www.halsoveckan.nu där man hittar precis allt man behöver veta.

Bredden i programutbudet är onekligen imponerande. Några exempel:

 • liggande dans
 • läskuppen
 • broderipromenad
 • powerbox
 • sök din inre balans
 • kyrkbåtsrodd
 • mixa ditt mellanmål

För att bara nämna sju slumpvis utvalda aktiviteter bland de mer än 120 som finns listade i Mora. En del av dem äger dessutom rum vid flera olika tillfällen under veckan.

- Hälsa är viktigt för ekonomisk tillväxt och därför också viktigt att investera i. Här i norra Dalarna lever vi i en sagovärld som är en unik arena för friskvård och man skulle bara önska att Hälsoveckans program pågick året om, säger Älvdalens kommunalråd Kjell Tenn.

 

Sven-Erik Nilsson 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 augusti 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213