Ett bra år för Siljan Turism

28 maj 2013

Positiva tongångar

Turistomsättningen i Siljansbygden 2012 ökade med 100 mkr jämfört med året innan, trots dåligt väder under sommaren. Och bolaget tar nu nya tag för att locka ännu fler besökare till området.

Efter 25 år är Siljan Turism en väletablerad och framgångsrik organisation som fått stå modell för många andra liknande samarbeten runt om i landet. Men framgången till trots gäller det att inte vila på lagrarna.

Söderås
En del av Siljan Turisms rike. Utsikt från Söderås, i bakgrunden Vikarbyn.

- Konkurrensen om besökarna ökar hela tiden och det kräver att vi ständigt utvecklar oss, berättade VD Birgitta Pettersson vid årsstämman i mitten av maj. Förr inriktade vi oss mest på privatresor men nu gör vi dessutom en betydande satsning på event av olika slag. Fokus har också förflyttats en del, från delägarstyrt till kundstyrt och vi kanske måste "skruva" en del på våra produkter och våga prioritera hårdare för att kunna möta framtidens utmaningar. Men vår huvuduppgift är givetvis även fortsättningsvis att hjälpa vår delägare att sälja rätt produkter.

Birgitta
Birgitta Pettersson
Vägen framåt är utstakad

För att ytterligare vässa verksamheten har organisationen optimerats och en ny affärsplan med sikte på 2015 implementerats. I den anges ett tydligt mål för Siljan Turism när det gäller andelen av landets besöksnäring. Från nuvarande 1.39 % siktar man nu mot 1.55 % och ifråga om turismomsättning i området är målet 2.375 miljarder, något som ju faktiskt uppnåddes redan under fjolåret. Bruttoförsäljningen (biljetter, hotell m. m.) vill man också öka, från 40 mkr till 43 mkr. Netto ger det ungefär 3.7 mkr till bolaget.

Affärsplanen bygger till stor del på noggrant genomförda analyser. En SWOT-analys är mer eller mindre obligatorisk; i den har starka och svaga sidor, möjligheter och hot gåtts igenom. Även omvärlden har undersökts; samhället i stort, kunder/marknad, delägare/leverantörer och konkurrenter. Dessa två tillsammans har gett en god grund att stå på när man sedan gått vidare och mer i detalj studerat de 30 000 kunderna i kundregistret. Det har gjorts med en så kallad Mosaicundersökning som, kort uttryckt, ger besked om vilka grupper besökarna tillhör. För Siljan Turism visar det sig att barnfamiljer och äldre par utan barn dominerar och det är fakta som självfallet väger tungt i marknadsföringen.

Nya tag och prioriteringar

- Att utveckla reseanledningarna till vårt område och affärerna kring dem är något som vi kommer att prioritera, säger Birgitta Pettersson. Vasaloppet, Classic Car Week, Dalhalla, Zorn, Vinterfest, midsommar, temaparker, outdoor, evenemang och stora möten, ja listan kan göras lång. Vi ska också kvalitetssäkra våra produkter, titta på ny teknik och utveckla säljkanalerna. En annat grepp är att tillfälligt flytta ut turistbyråerna dit turisterna finns, exempelvis vid större evenemang.

Arbetsuppgifter saknas alltså inte när verksamhetsplanen ska genomföras. Och även om det mesta i slutänden kokar ner till ekonomi och kalla siffror så är det ändå Siljansbygdens natur och kultur som utgör basen och huvudskälet till att besökarna kommer hit. Ett faktum som också påpekades av VD när en av delägarna från den mer ideella sektorn menade att väl mycket handlade om siffror och inte så mycket om den unika kulturen som till stor del bär upp turismen.

 

Sven-Erik Nilsson 

  

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 maj 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213