Flottningsmuseet tar form

13 juni 2011

Från Gästrikland till Dalarna

Det var när ryktet började gå om att flottningsmuseet i Gysinge skulle läggas ned som tanken väcktes i Mora att ta över verksamheten och förlägga den till Siljansfors. Nedläggningen i Gysinge kom som en följd av att bidraget från Sandvikens kommun upphörde och som lök på laxen fick stiftelsen dessutom börja betala hyra för lokalerna. En ekonomiskt ohållbar situation uppstod och då agerade Siljansfors skogsmuseum.

- Vi tog upp det i vår styrelse i oktober 2009 och skrev till Nordiska Museet, som äger samlingarna, med en förfrågan om att få överta dem, berättar Gösta Frost, ordförande i Stiftelsen Siljansfors skogsmuseum. Ett par månader senare fick vi klartecken och den 1 mars i fjol tog vi över och har sedan dess hyrt lokalerna av Sandvikens kommun.

Flottningsmuseet Visa större bild
Den nya museibyggnaden ligger i omedelbar anslutning till E45.

Välvilliga bidragsgivare

För att härbärgera föremålen byggs nu en utställningshall på 300 kvadratmeter och den ska stå klar någon gång i juli. Ytterligare ett par mindre byggnader tillkommer; en öppen slogbod där vissa större föremål ställs ut och ett mindre förråd där en del av samlingen kommer att lagras.

Att ta över ett helt museum är självfallet inte gratis och innan beslutet om övertagande togs så uppvaktades därför flera tänkbara bidragsgivare. Med framgång, för Jordbruksverket ställer upp med 67 % av den budgeterade kostnaden på 1.2 mkr för utställningshallen. summan är dock maximerad till 800 000 kronor. Från Trängslets och Siljans regleringsfonder har 521 000 kronor utlovats, och Ljungbergsfonden och Riksantikvarieämbetet ställer vardera upp med 200 000 kronor.

- Jordbruksverkets andel är egentligen EU-medel och de får bara avvändas till själva nybyggnationen. Övriga bidrag kommer att gå åt till förråd, flytten och föremålsvård. En del måste också tas i anspråk för att fullt ut täcka kostnaderna för hallen. Det ska också påpekas att alla belopp är inklusive moms, eftersom det handlar om ett museum.

Flottningsmuseet Visa större bild
Gösta Frost inspekterar arbetena på utställningshallen. Den kommer för övrigt att införlivas med skogsmuseet genom att den nuvarande inhägnaden utökas så att Europavägen i bakgrunden avskärmas.

Invigning i oktober

Flytten är ett projekt i sig bara den. För i samlingen ingår exempelvis fem flottningsbåtar, varav den största är en 16 meter lång ångbåt som på grund av sin storlek måste sjösättas och bli kvar i Siljan. Tre av de fyra övriga har tändkulemotorer medan en är dieseldriven och lustigt nog radiostyrd.

- Det beror på att den användes i närheten av forsar och fall där man inte ville utsätta människor för risken att i värsta fall följa med om strömmen blev för stark, förklarar Gösta Frost.

Även om turistsäsongen är förbi i oktober så är det då man siktar på att förrätta invigningen. Till den vill man engagera landshövdingen som bandklippare och det blir alltså hennes schema som bestämmer den definitiva tidpunkten. 

- När vi sedan får klart sågverket från Lima med tillhörande ångmaskin här på andra sidan bäcken kommer Siljansfors skogsmuseum att ha Sveriges mest kompletta samling från skog till färdigt virke, konstaterar Gösta Frost. 

 

Sven-Erik Nilsson 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 juni 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213