Föreläsning med Genusfotografen

12 januari 2015
Genusfotograf
Tomas Gunnarsson har i sin utställning "Stötta manligt företagande" fotograferat och intervjuat manliga företagare i poser och med frågor som ofta ställs till kvinnor. Som en introduktion till torsdagens föreläsning kan man läsa Tomas Gunnarsson tankar: 

"Genus betyder socialt och kulturellt konstruerat kön. När vi ser en annan människa är den första distinktionen vi gör: Man eller kvinna? Det tar oss – oftast – en tiondels sekund att avgöra. Och lika snabbt har vi förväntningar, fördomar och förutfattade meningar om personen framför oss. Uppfattningar som avgör hur vi förhåller oss till hen och som påverkar hur personen uppfattar sig själv.

Det som räknas som manligt i samhället har högre status än det som räknas som kvinnligt, och det män gör värderas generellt sett högre än det kvinnor gör. Andra saker som har hög status är att ha vit hudfärg och vara heterosexuell och utan funktionsnedsättningar. Det som har hög status brukar smälta in i samhället lite mer friktionsfritt och också ha mer att säga till om i fråga om hur samhället ser ut än det som tillskrivs lägre status.

Vi rättar dagligen oss själva och varandra efter osynliga regler och förväntningar om vad som är kvinnligt och manligt, och på så sätt är vi själva med och återskapar och stabiliserar dem.

Vi rättar dagligen oss själva och varandra efter osynliga regler och förväntningar om vad som är kvinnligt och manligt, och på så sätt är vi själva med och återskapar och stabiliserar dem.

Genus är också något som skapas på bild varje dag. Oavsett om du fotar kön i det vilda eller i en studio: du har en massa val som fotograf. Du väljer eller påverkar mänskoobjektets vinkel, kroppsspråk, pose, gest, hållning – du väljer ljus, blickfång (fokus), miljö (placering av personen), avstånd (hur nära går du?), om personen ska le eller inte, om det är flera på bilden – vilka roller du ger dem, du kanske har ett säg om kläder, smink och rekvisita. Och dessutom väljer du bild. Vad är det som gör att du väljer just den bilden och inte de 500 du lämnar i glömska på hårddisken? Vad är det som ser ”rätt” ut med just den bilden, egentligen? Vad skulle hända om du gör ”fel”?

Vi har gott om bilder av hur könsrollerna ”ska” spelas. Bilder som begränsar oss. Som begränsar vår fantasi, våra föreställningar om vilka vi kan vara. Men vi kan skapa nya regler. Vi är mer formbara och föränderliga än vi tror. Att visa att det är möjligt ser jag som min främsta uppgift som genusfotograf. Att kittla fantasin.

Det skulle krävas en armé av genusfotografer för att radera alla bilder vi har på näthinnan och i stället fylla dem med bilder som påminner om att manligt och kvinnligt, maskulinitet och femininitet, är fritt fram för vem som helst att uttrycka. Men någonstans måste man börja.

Tack för mig!"

Läs mer om Tomas Gunnarssons arbeten.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 januari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213