Kulturnämnden positiv till förslag till nya detaljplaner för Norra Kyrkogatan och Zornska

17 december 2015

Nya förslag till detaljplaner för området Zornska barnhemmet och Morkarlby nedre skola, och Norra Kyrkogatan med kvarteret Morkullan, har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen. Man vill både möjliggöra för nybyggnation och samtidigit bevara de kulturhistoriska värdena.

I förslaget vid Zornska föreslås Morkarlby nedre skola, som har höga kulturhistoria värden, få vara kvar. Lärarbostaden och Zornska barnhemmet föreslås rivas för att bereda plats för nya bostäder.

Zornska gamla skola Visa större bild
Morkarlby nedre skola vid invigningen 1914 . Foto: Berta Hallgren/Mora bygdearkiv

I förslaget gällande Norra Kyrkogatan föreslås de byggnader som tidigare bedömts ha höga kulturhistoriska värden, skyddas med rivningsförbud. Rivningsförbudet skulle gälla fd Weijsenburgs järnhandel med uthus, Nordeahuset, AB O Carlssonhuset, Kaffestugan med uthus och trädgård, El-bi lampanhuset samt Hållbus Lars Larssons handelsgård (nuvarande Kompishuset). De är alla goda representanter för Moras utveckling som handels- och småindustristad runt sekelskiftet 1900.

Kulturnämnden ställer sig mycket positiv till förslagen till detaljplaner, som är ute på samråd till och med 4 januari 2016.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 december 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anneli Larsson - kultur Hembygdssekreterare
  Mora kulturförvaltning
  Köpmannagatan 4/Box 319
  792 25 Mora
  Tel: 0250-267 76
  Växel: 0250-260 00

  Måndag-fredag 10.00-16.00

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213