Från Kulturnämndens sammanträde 13 februari 2014

18 februari 2014

Kulturnämnden har gått igenom rapporten från höstens demokratidag. Ungas fritid var en av de frågor som lyftes fram. Nämnden konstaterade att det påbörjade arbetet med att ta reda på varför flickor i så hög utsträckning är missnöjda med utbudet av fritidsaktiviteter, ska ligga till grund för eventuella kommande åtgärder från nämndens sida.

Kulturnämnden beslutade om att nya öppettider på Mora bibliotek och kulturhus ska gälla efter sommaren. De nya öppettiderna kommer att vara vardagar 09.00-18.00 samt lördagar 11.00-15.00.

Kulturnämnden ser gärna att Mora kommun utformar en plan för den offentliga konst och utsmyckning som sker vid t ex nybyggnation. Offentlig konst intar och påverkar vår gemensamma miljö och ska därför utformas av professionella konstnärer, helst i en demokratisk process tidigt på planeringsstadiet av byggnationer. Detta med anledning av att nämnden ombetts lämna ett yttrande angående medborgarförslag om konstverk i rondeller.

I ett annat yttrande om ett förslag från ett antal ungdomar om anläggande av cykelpark, konstaterar nämnden att förslag från barn och unga alltid bör tas på allvar och förslaget om en cykelpark är värt att stödja. Uppgiften att skapa idrottsanläggningar faller inom Tekniska nämndens område, varför Kulturnämnden hoppas att tekniska förvaltningen ska finna en möjlighet att möta förslaget.

Vidare yttrar sig nämnden om en motion och medborgarförslag om kulturhus. Där anser nämnden att frågan om ett eventuellt kulturhus är intressant att utreda, med utgångpunkt från föreliggande lokalbehov.

Kulturnämndens årsbokslut för 2014 godkändes, och den ekonomiska redovisningen för årets första månad visar att budget följs.


Gunnar Nilsson,
Kulturnämndens ordförande

 


 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 februari 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213