Från Kulturnämndens sammanträde den 12 december

16 december 2013

Vid Kulturnämndens ordinarie sammanträde den 12 december fördes en diskussion om kulturens viktiga roll för tolerans och yttrandefrihet. Kulturnämnden ställer sig bakom initiativet ”Ett Mora för alla”, och som ett led i det upplåter vi gärna lokaler till aktiviteter som främjar tolerans, yttrandefrihet och gemenskap.

Kulturnämnden beslutade också om att göra några mindre justeringar i öppettiderna för Rosa Huset och för biblioteksfilialen i Våmhus. Rosa Huset kommer från och med 1 januari 2014 att öppna senare en dag i veckan (klockan 17.00 istället för 14.00). Biblioteket i Våmhus kommer att ha öppet måndagar 14.00 - 18.00 samt onsdagar 09.00-13.00. I och med detta beslut, har alla tre biblioteksfilialerna liknande öppethållande.

Södra Venjans hembygdsförening beviljades 10 000 kronor i stöd till byggandet av en ny kyrkbåt.

 

Gunnar Nilsson,
Kulturnämndens ordförande

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 december 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213