Hälsoveckan jubilerar

30 augusti 2013

Tio år av utveckling

2013 års upplaga är den tionde i ordningen och från en blygsam start har den växt till ett väletablerat arrangemang som stått modell för många efterföljare runt om i landet.

Året var 2003 och då pågick ett projekt med namnet "Vasaloppet som motor för regionens utveckling". Där hade man lagt in en folkhälsodag som leddes av folkhälsoplaneraren Inger Skoglund-Hassis och när hon och projektledaren Kerstin Lingqvist summerade dagen tyckte man att dagen borde utvecklas till något ännu större. Diskussionerna fortsatte och resultatet blev den första Hälsoveckan 2004 som ägde rum i Mora, Malung och Älvdalens kommuner.

Hälsoveckan-13 Visa större bild
Välkomna till Hälsoveckan 2013 säger Eva Malmqvist, Kjell Tenn, Marie Olsson, Inger Skoglund-Hassis och Pege Andersson.

- Att det blev en hel vecka berodde på att vi ansåg oss vara en hälsoregion och att vi ville förlänga turistsäsongen, säger Kerstin Lingqvist. Dessutom såg vi en möjlighet för små företag som deltog att kunna utveckla sig och sin verksamhet.

Det första året deltog 85 arrangörer med totalt ca 170 aktiviteter. Två år därefter anslöt Orsa kommun och på senare tid har antalet aktiviteter varit ungefär 450, fördelade på ca 150 arrangörer.

- Hälsoveckan är viktig för att den gör så att vi kan må så mycket bättre, förklarar Kjell Tenn, kommunalråd i Älvdalen. Hälsa är viktigt både för samhället i stort och för tillväxten i en region och därför viktigt att investera i.

Från äldre till yngre

2012 var det "Europeiska äldreåret", något som Hälsoveckan nappade på genom att ha just ett äldretema. I år finns inget särskilt proklamerat tema på EU-nivå, så därför har de fyra kommunerna valt ett eget tema: "Barn och ungdomar". Därför hoppas man att extra många i åldersgruppen upp till 20 år ska komma till de olika aktiviteterna.

- I våra kommuner fanns vid årsskiftet 9 136 personer under 20 år och det är 21 av den totala folkmängden som uppgick till 44 420 personer, säger Pege Andersson, folkhälsoplanerare i Älvdalens kommun.

Enligt arrangörerna finns det sju viktiga saker som ger barn god hälsa:

  • Föräldrar som ger ramar och kramar. De första åren är så viktiga.
    Föräldrar – de viktigaste folkhälsoarbetarna.
  • Goda relationer med bra anknytning till andra människor
  • Barn har rätt att komma till tals och bli lyssnade på
  • Alla har rätt att lyckas i skolan utifrån sina förutsättningar
  • Leken utvecklar barn
  • Fritidsaktiviteter ska vara meningsfulla för barn och unga
  • Ekonomisk och social trygghet för familjen

Tidiga insatser viktiga

Föräldraansvarets roll är oomtvistad, men på kommunal nivå görs också mycket. Föräldrautbildningar, demokratidagar, ungdomsråd, elevrådsdagar och drogfria ungdomsarrangemang är några exempel.

- Folkhälsan har sammanlagt elva målområden och folkhälsoarbetet berör alla politikområden i en kommun, säger Inger Skoglund-Hassis, folkhälsoplanerare i Mora och Orsa kommuner. En liten hake i sammanhanget är dessvärre att budgetramarna är kortsiktiga och att "vinsterna" på åtgärder som exempelvis sätts in av skolan i unga år, tillfaller socialförvaltningen i ett senare skede.

Årets Hälsovecka äger rum mellan den 31 augusti och den 8 september. I slutet av den perioden, 6-8 september, är det dags för "Träffa Dalarna" då länet lockar till sig utflyttade masar och kullor för att visa vad som erbjuds om de flyttar tillbaka. I Mora heter arrangemanget "Träffa Mora" och här kommer Hälsoveckans aktiviteter som en bonus för besökarna. Men den huvudsakliga målgruppen är ändå kommuninvånarna som får en möjlighet att prova på mängder att friskvårdande programpunkter och aktiviteter inom områdena rörelse, kultur, mat, inre balans och mänskliga möten.

Se Hälsoveckans alla aktiviteter här

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 augusti 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213