Han älskar Mora - och Vasaloppet

5 mars 2010
Lars-Erik Persson
Lars-Erik Persson efter fullbordat Vasalopp 2010.

Så mycket att han i år åkte sitt 50:e Vasalopp/Öppet Spår. För femte gången gjorde han dessutom två Öppet Spår och Vasaloppet under samma vecka.

Väl uträknad taktik

Lars-Erik Persson var namnet och med sina 37 Vasalopp tillhör han självfallet Veteranklubben som har 30 genomförda lopp som kvalifikationsgrund. För de allra flesta räcker det att åka niomilasträckan en gång per år men inte för honom. Med närmast maskinmässig precision gör han sina Öppet spår/Vasalopp med minimal tidsdifferens; tiderna för Öppet Spår var 6.56 på söndagen och 7.17 dagen därpå. Dessa 21 minuter kan säkerligen till viss del skrivas på väderkontot och att han kanske var aningen sliten den andra dagen.

- Jag åker i jämn fart enligt det aritmetiska medelvärdets princip och därför blir skillnaderna inte så stora. Den principen är bättre än de harmoniska medelvärdets princip i det här sammanhanget.

Aha, tänker jag när vi sitter vid lunchbordet i FM Mattsson Arena, det är så det ligger till. Han har naturligtvis räknat ut någonting här, den gamle matematikern som i år fyller 65. Att pensionera sig är det inte tal om, han fortsätter som professor i ytterligare två år, delande sin tjänst mellan Luleå Tekniska Universitet och Uppsala Universitet. Och som Vasalöpare tänker han stanna ännu längre, om bara hans goda hälsa håller i sig.

En hobby som ger mer än bara motion

För skidåkning är hans stora intresse. Född och uppvuxen i Svanabyn utanför Dorotea var skidor en självklar fritidssysselsättning när de inte användes som rent fortskaffningsmedel. Numera tränar han ungefär 100 mil inför varje Vasaloppsvecka, därtill kommer ca 75 mil rullskidor.

- I år har det ju varit gott om snö både i Luleå och Uppsala och därför har jag nått de volymerna utan problem.

Men han har tidigare berättat om träningsrundor - i ordets verkliga betydelse - på en hopskottad snösträng runt en fotbollsplan i Uppsala. Med traktens barn som storögda åskådare på gräset bredvid. En dålig vinter är sällan helt hopplös för honom.

- Att åka skidor är för mig den verkliga avkopplingen men också förutsättningen för att jag ska hinna med allt i jobbet. Under ett femmilspass är det ingen som stör mig och då kan jag tänka fritt. Då kommer jag på matematiska problem som kan presenteras för doktoranderna och ämnen för nya uppsatser.

Produktiviteten är också imponerande; till dags dato har han varit författare/medförfattare till mer än 200 uppsatser i tillämpad matematik, skrivit 15 böcker, varit handledare för 42 doktorander och 15 licentiander och sett dem examineras.

- Jag har för övrigt skrivit uppsatser med 150 olika personer från 37 länder, tillägger han.

Lars-Erik Persson i samspråk
Några ord om loppet byts med nummer 15823, Max Larsvall från Nacka Värmdö SK.
 

Deltar aktivt i valladebatten

Skidåkningen är alltså ett livselixir för honom och har också kommit att ta en del av hans yrkesmässiga kapacitet i anspråk. Även om det handlar om det bildligt talat handlar om ett litet sidospår. Det är vallningen - eller snarare frånvaron av vallning - som har kommit att engagera honom. Det har skett genom Leonid Kuzmin, ett välkänt namn bland dem som tar seriöst på sin skidåkning. Han forskar i ämnet tribologi* och kommer snart att lägga fram sin doktorsavhandling som i korthet handlar om att glidvalla är överflödig och kan ersättas genom att belaget sicklas och borstas. När han lade fram sin licentiatavhandling för fyra år sedan behövdes en opponent som förutom vetenskaplig tyngd också hade ett hum om skidåkningens vedermödor. Och en mer meriterad professor i det avseendet än Lars-Erik Persson finns helt enkelt inte. Så därför föll det på hans lott att opponera och det gav honom insikter som han gärna vill förmedla.

- Jag anser att sickling och borstning är ett perfekt alternativ till glidvalla för motionärer, menar han. Det är också vasst för de flesta Vasaloppsåkare, även om jag givetvis inser att proffsvallare kan nå ett marginellt bättre resultat. Men för att nå det måste de lägga ner ett gediget arbete. Så jag dömer absolut inte ut vallning, men jag anser att sanningen om sickling också måste fram. 

Att vallafabrikanterna ser med skepsis på Kuzmins teori förvånar knappast, men åkare som provat i praktiken tycks i allmänhet var positivt inställda. 

Följ debatten på Skidforum

Berömmer Mora 

Det var 1971 som ha gjorde sitt första Vasalopp, en resa som företogs med träskidor av märket Six-Je Elit. Det skulle då dröja länge innan sickling blev ett altenativ till glidvalla. När han nu åkte Sälen-Mora för 50:e gången har utrustningen förbättrats markant och söndagens lopp 2010 gav honom sluttiden 6.47.44 vilket var den snabbaste under veckan.

I snart 40 år har han varit en trogen gäst vid varje Vasalopp och någon tanke på att sluta har han alltså inte. För här trivs han verkligen.

- Det är perfekta arrangemang hela vägen och jag blir så väl mottagen i Mora på alla sätt och vis. Britt som jag bor hos sköter om mig väl och min massör Jan-Erik ser till att jag har musklerna i trim inför varje lopp. Alla är så otroligt vänliga och ställer upp, jag är ruggigt imponerad. Och kommer mer än gärna tillbaka.

 

Sven-Erik Nilsson

 

 * Tribologi: vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt. Omfattar friktion, nötning och smörjning. 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 mars 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213