Hökberg i ord och bild

8 oktober 2012
Boksläpp Visa större bild
Det var fullsatt av intresserade med anknytning till Hökberg när boken presenterades i Öna bystuga i början av september. Med varje bok följer också en CD-skiva med mer än 1 000 bilder, gamla och nya, från fäboden.

Den gamla fäboden är mest känd som den näst sista kontrollen i Vasaloppet. Men det finns en rik historisk brunn att ösa ur och det har Karin Green gjort i en nyutkommen bok.

Den har titeln "Hökberg - en berättelse i ord och bild" och är en imponerande sammanställning av fakta, anekdoter, bilder och illustrationer. I två år har arbetet pågått med intervjuer, både av de som haft eller har gård och andra som på något sätt har anknytning till fäboden. Ägoförhållandena redovisas noggrant genom släktleden, ända från storskiftets tid på 1840-talet och fram till våra dagar. Bildmaterialet är rikt och spänner över tiden från ungefär 1900 och fram till våra dagar.

Green Visa större bild
Karin Green tar emot blommor av Johan Cans, fastboende i Hökberg.

Det genuina fäbodlivet med kullor, djur och jordbruk är historia, de sista djuren lämnade Hökberg 1986 och därmed var epoken som levande fäbod till ända. I stället har fritidsboendet tagit över, en trend som på allvar inleddes på 1950-talet. I dag finns 39 privatägda gårdar och alla utom två används som fritidshus, mer eller mindre frekvent. De två som bebos permanent ägs av Mör-Rune Svensson och Johan Cans, båda med rötterna djupt i Hökbergs mylla. Bystugan och Vasaloppets kontrollbyggnad fullbordar bebyggelsen.

I boken, som är i A4-format, redovisas varje gård i ord och bild på en eller flera sidor. Med ägarsläktena i en särskilda faktaruta och med kompletterande rutor som innehåller små berättelser med gårdsanknytning. Dessutom kan man läsa berättelser om fäbodlaget, vandringsleder, älven och Spjutmodammen, jaktlaget, hästkarlar och timmerkörare för att nämna del. Det finns också många berättelser från personer som varit med uppe i Hökberggenom åren.

Karin Green har tillägnat boken sin far Gard-Nils, ett namn som bara den närmaste vänkretsen använde. Han var en verklig profil bland de fritidsboende i Hökberg och hette egentligen Nils Karlsson. Men för en bredare allmänhet var han helt enkelt "Mora-Nisse", en av våra främsta skidåkare genom tiderna. Han lät bygga en stuga i Hökberg på 1950-talet efter att ha köpt tomten av sina systrar. Här tillbringade han och familjen en stor del av sin lediga tid under döttrarnas uppväxt och Karin har följaktligen många minnen från vistelserna här. Och det har nu alltså manifesterats i en bok som beskriver fäbodens utveckling till vad den är idag.  

 

Sven-Erik Nilsson 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 oktober 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213