Konferens med fokus på samverkan mellan kultur och skola

3 maj 2016

Under fredagens Skapande skola-konfenrens på Mora parken fick aktörer inom utbildnings- och kulturlivet ta del av ett innehållsrikt och inspirerande program om samverkan mellan kultur och skola. Fokus var på att göra verklighet av idéerna och drömmarna.

Konferensen vände sig till olika aktörer inom utbildnings- och kulturlivet och tog upp frågor som Vad är kulturens plats i lärmiljöer och lärandets roll i kulturen? Vilken roll kan Skapande skola ta? Hur man kan organisera och genomföra Skapande skola-projekt så att de bidrar till skolutveckling? Och hur kan skola och kultur tillsammans stärka förutsättningarna för lyckade Skapande skola-projekt?

Skapande skola konferens Visa större bild
Konferensen dokumenterades på ett kreativt sätt

Pernilla Glasér, författare och pedagog, agerade moderator under en spännande och inspirerande dag med innehållsrikt program.

Tua Stenström från Kulturrådet berättade om Skapande skola-satsningen och Anna-Carin Uggla, kulturutvecklare vid barn- och utbildninsförvaltningen i Simrishamn, berättade om kulturgarantin som efter 10 år är ett integrerat verktygyg i grundskolans arbete och inspiration till flera kommuner och regioner i landet.

Från Mora kommun deltog skolchef Inga-Lena Spansk, kulturchef Caroline Smitmanis Smids och kulturskolechef Mikael Jäderlund till programmet. De berättade om sitt arbete med att ta fram en kulturpedagogisk plan för att utveckla och stärka samverkan mellan kultur och skola.

Andra punkter på programmet var Fryshusets skola om hur de arbetar med skolans kulturplan, Avesta art om samverkan och brobygge mellan skola och kultur, och Film i Dalarna om samverkan mellan länskulturen och kommunen.

Skapande skola konferens
Pernilla Glasér ledde konferensen, här med representanter från Mora kommuns arbete med en kulturpedagogisk plan
Skapande skola konferens Visa större bild
Exempel från olika Skapande skola-projekt fanns att beskåda på plats

Konferensen arrangerades i samverkan mellan Mora kommun, Landstinget Dalarna och Kulturrådet.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 maj 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213