Kulturnämnden antar ny biblioteksplan

16 juni 2017

Kulturnämnden har antagit en ny biblioteksplan för Mora folkbibliotek. Den nya planen gäller 2017-2019. Läs hela biblioteksplanen här.

 

böcker i spiral


Bibliotekslagen säger att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. De allmänna målen i Mora folkbiblioteks biblioteksplan 2017-2019 är att uppfylla bibliotekslagen och arbeta utifrån kulturnämndens utsatta mål.

Tre av kulturnämndens mål gällande barn och unga, nöjda medborgare och tillgänglighet har lyfts ur nämndplanen och anpassats till bibliotek. Biblioteksplanen pekar även ut tre styrkor att ta vara på och utveckla: bemötande, det attraktiva biblioteksrummet och läsfrämjande.

Särskilda fokusområden inom gällandetiden för biblioteksplanen är att utveckla konceptet "meröppna bibliotek", att utarbeta och uppdatera medieplaner som underlag vid nyinköp samt att vara en aktiv part i att vidareutveckla olika former av bibliotekssamarbete i Dalarna.

 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Mora bibliotek Mora bibliotek
  Box 319/Köpmannagatan 4
  792 25 Mora
  Tel: 0250-267 79
  Växel: 0250-260 00

  Öppettider

  Måndag-fredag 09.00-18.00
  Lördag 11.00-15.00

 • Kulturförvaltningen Mora kommun
  792 80 Mora Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213