Kulturpris och kulturstipendium 2014

2 september 2014

Dags att söka KULTURSTIPENDIUM 2014

Mora kommun delar årligen ut två kulturstipendier på 10 000 kronor vardera
till den som visat god kvalitet i sitt konstnärliga skapande.
Ansökan görs genom ett personligt brev samt eventuella arbetsprover.
Mora kulturnämnd beslutar om stipendiaterna.

Vem vill du nominera till KULTURPRISTAGARE 2014?

Mora kommun delar årligen ut ett kulturpris. Kulturpriset är avsett att stödja
och uppmuntra ett aktivt engagemang inom forskning, litteratur, konst,
musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell insats.
Priset delas ut till en person som är bosatt i, eller har nära anknytning till Mora.
Mora kulturnämnd beslutar om pristagare.


Ansökan, förslag samt motivering till kulturpristagare skickas
senast 19 september till
This is a mailto link  eller Mora kulturförvaltning, att: Caroline Smitmanis Smids, Box 319, 792 80 Mora 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 september 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213