Kulturpris till Gösta Frost och Lennart Thorslund

13 oktober 2017

Kulturnämnden tilldelar Mora kommuns kulturpris 2017 att delas mellan kulturarvsbärarna Gösta Frost och Lennart Thorslund för deras betydande ideella arbete för kulturen i Mora. Det beslutade kulturnämnden under fredagens sammanträde.

Gösta Frost får kulturpriset för bland annat sitt engagemang i Siljansfors skogsmuseum och kring timmerflottningens ångbåtar. Lennart Thorslund får priset för bland annat sitt engagemang i bevarandet av Dalskan och kända kulturmiljöer i Mora samt för forskningen kring Bälter Swen Ersson.

kulturpristagare 2017 gösta frost och lennart thorslund kollage
Gösta Frost (t.v.) och Lennart Thorslund (t.h) är Mora kommuns kulturpristagare 2017

Mora kommun delar årligen ut ett kulturpris som är avsett att stödja eller uppmuntra ett aktivt engagemang inom forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell insats i Mora kommun. Prissumman uppgår till 15 000 kronor och kan, då det anses motiverat, delas mellan flera olika pristagare. Kulturpriset skall, enligt stadgarna, delas ut under kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213