Kulturpristagare 2009

23 oktober 2009

Årets kulturpristagare heter Reine Rydin och Solveig Gjervaldsaeter. Läs kulturnämndens motiveringar.

Reine Rydin...

...har genom sitt engagerande arbete kring andra världskrigets fasor på ett utmärkt sätt kombinerat folkbildning och kulturella uttrycksformer. På detta sätt har många, främst barn och ungdomar, fått lärdom och insikter för livet.

Solveig Gjervaldsaeter...

...har genom långsiktigt och enträget arbete, och i tysthet, gjort en kulturell insats genom att förmedla kunskapen om det lokal kulturarvet bland annat genom kursverksamhet och stort engagemang i Moradräktsömnad.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213