Kulturstöd till integration

13 februari 2016

På grund av världsläget har vi fler nyanlända i Mora än på länge, både asylsökande och personer som redan fått uppehållstillstånd. Kulturnämnden har som mål att kulturen ska vara en integrerande kraft i samhället och har därför beslutat att under 2016 avsätta 20% av det totala kulturstödet till kultur för integration.

Kulturstödet ska användas till kulturverksamhet och aktiviteter som främjar integration och interkulturella möten, och som möter människors grundläggande behov av kulturupplevelser. Stödet kan sökas av ideella föreningar och organisationer och kan sökas löpande under hela året.

Pengar
Kulturnämden avsätter 20% av det totala kulturstödet för att främja integration
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 februari 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Désirée Gustafsson Administratör
    Tekniska förvaltningen Föreningsservice
    792 80 Mora
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213