Landshövdingen invigde Siljansfors Flottningsmuseum

24 oktober 2011

Flyttade samlingar

Bandklippningen innebar att Sveriges mest kompletta skogs- och flottningsmuseum har skapats, halvannan mil från centrala Mora. Men som seden  numera är när något invigs i kommunal regi så klipps inte bandet, istället skärs det av med - just det - en Morakniv.

Bandklippning Visa större bild
Maria Norrfalk skär av det blågula bandet under överinseende av stiftelsens ordförande Gösta Frost. Som den 24 oktober av Nordiska Museet föräras "Medaljen för hembygdsvårdande gärning".

Maria Norrfalk berättade i sitt invigningstal att länet nu har inte mindre än 289 museer med de mest skilda inriktningar. Det nya flottningsmuseet är emellertid det enda i sitt slag och det kom till genom att museet, som tidigare låg i Gysinge, skulle avvecklas. Sandvikens kommun ville inte längre bidra till driften och när styrelsen i Siljansfors skogsmuseum fick reda på det hösten 2009 anmälde man snabbt sitt intresse att överta samlingarna. De ägdes av Nordiska Museet som sade ja mindre än en månad senare. Dessutom understöddes idén av kulturinstitutioner som Falu Gruvmuseum, Särna Skogsmuseum och Siljans Fartygsförening.

Välvilliga sponsorer 

Därmed var saken klar, åtminstone så långt. Men att bygga upp ett nytt museum i Siljansfors var naturligtvis inte gratis. En ny utställningshall och ett förråd krävdes, förutom transporter och arrangerandet av själva utställningen. Som inte bara bestod av mindre föremål, en gigantisk spelflotte på åtskilliga ton ingick och dessutom några flottningsbåtar. Den största av dem, Laxen, väger sina modiga 32 ton och är så stor att den fått sin plats vid kaj i Saxviken inne i Mora.

Spelflotte
Spelflotten användes i flottningens barndom, från starten 1850 och fram till början av 1860-talet då flottningsbåtarna togs i bruk.

2010 kom att bli planeringens och bidragsansökningarnas och år. Fem stora finansiärer utkristalliserade sig: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Trängslets och Siljans regleringsfonder, Riksantikvarieämbetet och Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond. 

- Tillsammans har de bidragit med ca 1.7 miljoner, berättade stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums ordf��rande Gösta Frost. Hittills har vi förbrukat ungefär 1.5 miljoner, men det återstår ännu en del kostnader som ska betalas. Allt material är heller inte flyttat från Gysinge.

Oskar och Gösta
Oskar Andersson var föreståndare för Siljansfors försökspark när skogsmuseet togs i bruk 1971. Här tillsammans med Gösta Frostn, nuvarande ordföranden i stiftelsen.

Ångmaskiner i drift

En strålande höstsol ackompanjerade invigningen som inleddes inne i konferenslokalen Milan med välkomstanförande av Gösta Frost. Därefter berättade Christer Karlsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, om flottningen i Dalälvarna och dess biflöden innan det var dags att ta en guidad tur genom anläggningens olika delar. Den naturliga slutpunkten, även rent geografiskt, var det nya museet där det blågula bandet hade spänts mellan två moringar från den tid då flottningen var en realitet i Dalarna.

Ånglokomobilen
Agne Karlander hade startat ånglokomobilen som ska driva hyvel och sågklinga när sågverket i bakgrunden renoverats.

Efter invigningen visades ånglokomobilen upp i full aktion. Agne Karlander hade skött eldningen under förmiddagen och fått upp trycket så att maskinen kunde starta. När det intilliggande sågverket har renoverats kommer ånglokomobilen att via en remskiva driva sågklinga och hyvel enligt den princip som gällde under den tidiga sågverksepoken.

Efter lunch kunde de som så önskade ta en tur på Saxviken med Laxen. Även den hade fått upp ångan och stävade ut på den spegelblanka viken i eftermiddagssolen. Dagen därpå vankades en längre tur. Då var det dags att stäva över Siljan bort till Leksand där Laxen ska ha sin vinterhamn i Dalälvens strömmande vatten.

 

Sven-Erik Nilsson 

Laxen
Flottningsbåten Laxen är museets särklassigt största föremål. Så stor att den placerats vid Saxvikens kaj i centrala Mora. Dagen efter museets invigning gick den för egen maskin till vinterhamnen i Leksand.

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 oktober 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213