Majstången i Utmeland fyller 100 år

17 juni 2009
Majstången i Utmeland Visa större bild
Majstångsresning i Utmeland 2007.

Det var 1909 som självaste Anders Zorn pekade med hela handen och bestämde var stången skulle stå. Och på midsommarafton det året restes den för första gången i Utmelandsbacken.

Ett sekel senare är det alltså dags att fira 100-årsjubileum. Med en stång av långt senare datum, men målad i den röda färg som Zorn en gång bestämt. Dagarna innan midsommar ligger den på sina bockar intill vattentornet och bara väntar på att bli ”majad” enligt gammal tradition. Det sker på midommaraftonen och när det är gjort kallas ett antal starka män fram att resa stången. 

Just vid det tillfället saknas aldrig frivilliga krafter och det vore dessutom fullständigt uteslutet att använda sig av mobilkran som man annars gör när stången tas ned.

- Den dag vi skulle tvingas resa stången maskinellt kommer nog aldrig, säger Anders Berglund, ordförande i Utmelands Bysamfällighet. Det skulle vara slutet för midsommarfirandet. 

En alldeles egen procedur

Rankan och kransarna tillverkas kvällen innan på en gårdsplanen bredvid. Även det en tradition, låt vara av betydligt yngre datum. Till ackompanjemang av dragspelsmusik befrias mängder av ungbjörkar från sina kvistar som flinka fingrar sedan binder ihop till en ranka. Och efter ett par timmar ligger den som en

Majstångsförberedelser Visa större bild
Här på gården binds ranka och kransar.
jättelik orm vid uthusväggen. Under tiden har också kransarna bundits, de ska placeras på var sin sida av stångens över del. Att plocka fram de tunga ”saxarna” från bagarstugans innersta gömmor hör också till kvällens uppgifter. Utan dem skulle det aldrig bli någon stångresning överhuvud taget.

När arbetet är avslutat krattas gården och därefter vankas grillad korv och tunnbröd som bakats i bagarstugan. Långbord dukas ute på gårdsplanen vid tjänligt väder, annars inne i ladan. Medhavda drycker av skilda slag saknas givetvis inte och denna enkla förfest med både arbete och trevlig samvaro utgör en uppskattad ouvertyr till det riktiga midsommarfirandet.

Zorns inflytande går igen

Årets högtidstalare är ett inte helt oprövat kort i sammanhanget. För ett par år sedan var Johan Cederlund nybliven museidirektör vid Zornsamlingarna och fick då det ärofulla uppdraget att hålla midsommartalet. Och eftersom Zorn ande i allra högsta grad svävar över årets firande har han fått förnyat förtroende.

Så gick det till för 100 år sedan

Efter midsommaren 1909 kunde följande, delvis mycket dramatiska, rader läsas i Mora Tidning:

På Utmelandsbacken restes för första gången en majstång sedan lång tid tillbaka. Platsen föreföll idealisk och här fattades ej villiga arbetshänder. Musik utfördes av Mora musikkår. Den upprörande misshandel som ägde rum i närheten av festplatsen och som gång på gång uppgavs ha fått dödlig utgång lade dock sordin på stämningen. På det hela taget tycktes flera vara berusade denna midsommar än på länge och det var synnerligen motbjudande att se all den råhet som ännu mänger sig i folksjälen.

Den som deltagit i senare års firande på samma plats kan lätt konstatera att det var sämre förr. Mycket sämre, om man ska jämföra premiäråret med hur det går till idag. ”Råhet” är en bristvara numera och den ”berusning” som förekommer är inte särskilt påtaglig. Egentligen gör publiken inte mycket mer väsen av sig än vid ett genomsnittligt barnkalas.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juni 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213