Mer stöd och enklare regler för Moras föreningar

11 mars 2014

Nu blir det ännu lättare för föreningslivet i Mora att få hjälp av kommunen.
– Vi inför ett kulturstöd som arrangörsföreningar kan söka, och vi ökar möjligheterna att få bidrag för hyreskostnader. Samtidigt rekryterar vi just nu till en helt ny tjänst – en ”föreningslots”, som ska guida föreningarna när de har olika behov av hjälp, säger Caroline Smitmanis Smids, förvaltningschef Kulturförvaltningen. 

Mora kommun har idag över 300 olika föreningar i sitt föreningsregister och hanterar ett stort antal ansökningar om flera miljoner kronor i form av föreningsstöd – höga siffror sett till antalet invånare i kommunen. Och föreningarna får gärna bli ännu fler.

– I höstas genomförde kommunen en deltagardemokratisk process tillsammans med föreningarna. Det framkom att föreningarna efterfrågade en gemensam ingång till kommunen för föreningslivet. Vi rekryterar därför en föreningslots för att förenkla för hela föreningslivet, säger Caroline Smitmanis Smids.

Kommunen inför samtidigt ett kulturstöd, som gör det möjligt för föreningar att söka bidrag både för löpande program, enstaka arrangemang eller insatser för kulturarvet.

– Det blir även möjligt för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet att söka bidrag för lokaler som hyrs av en annan hyresvärd än Mora kommun. Dessutom höjer vi bidragsnivån för driftkostnader för de föreningar som driver barn- och ungdomsverksamhet i sina egna lokaler.

Kommunen gör även en organisatorisk förändring, som innebär att alla frågor som berör idrottsföreningarna i Mora kommer att behandlas av Tekniska nämnden – de har redan idag ansvaret för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

– Övriga föreningar behandlas av Kulturnämnden, precis som tidigare. Tanken är att alla frågor ska behandlas där de bäst hör hemma för att göra det enklare för alla berörda.

Kommunens förhoppning är att den nya föreningslotsen ska vara på plats efter sommaren, i augusti.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 mars 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213